ايمن‌سازي گاز شهري در برابر زلزله؛ از حرف تا عمل | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

ايمن‌سازي گاز شهري در برابر زلزله؛ از حرف تا عمل


ایمنی مبحثی است كه زیرشاخه‌های فراوانی دارد‌، از بحث ایمنی در حین كار گرفته تا ایمنی در هنگام بهره برداری، از ایمنی در شهر و ساختمان گرفته تا ایمنی زیرساخت‌های شهری و سازه‌ها و غیرسازه‌ها در خیابان‌ها و جاده‌ها و كارخانه‌ها‌. اما در این مورد بعضا غفلت‌هایی صورت میگیرد‌. یكی از بخش‌های مغفول مانده‌، مبحث 17 مقررات ملی ساختمان است كه نتیجه آن آمار بالای مرگ خاموش در كشور بوده‌است‌. در این راستا با اصغر شیراز پور عضو هیئت علمی دانشگاه و كارشناس ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور گفتگو به عمل آوردیم و در این راستا نظرات ایشان را در زمینه لزوم نصب سیستم‌های اعلام خطر و قطع جریان گاز در ساختمان‌ها جویا شدیم كه به شرح زیر انعكاس میدهیم‌. پیام ساختمان‌: ارزیابی شما از اقدامات صورت گرفته در زمینه ایمنی سیستم گاز در شهر‌های كشور چیست‌؟ از آنجایی كه جان انسان بسیار با ارزش است بنابراین حفظ جان او باید اولویت نخست مهندسان باشد‌. گاز یك موهبت الهی است و همه این حق را دارند كه از آن استفاده كنند‌، طیف وسیعی از شبكه گاز رسانی را در مملكت ایجاد كرده‌ایم و بالغ بر دو سوم جمعیت ایران از این موهبت به عنوان یك منبع حرارنی بهره میبرند‌. اما در کنار آن باید بهره برداران را در مورد خطرات و حوادث ناشی از آن ایمن كنیم‌. یكی از حوادثی كه ناشی از مصرف گاز است انفجار و آتش سوزی است كه بیشتر به خاطر بیاحتیاطی مصرف كنندگان اتفاق میافتد‌. نکاتی که بهره برداران و مصرف كنندگان باید بدانند این است كه وسیله گازسوز آنها استاندارد است و به سیستم‌های ایمنی مجهز است یا خیر‌؟ چگونه باید این وسیله ایمنی را نصب و از آن استفاده كرد‌؟ و اگر وسایل ایمنی روی دستگاه نباشد چگونه میتوان این وسایل را اضافه كرد‌؟ حوادث دیگری نیز در رابطه با مصرف گاز به وجود میآید؛ نخست استنشاق گاز حاصل از احتراق ناقص (‌مونواكسید كربن‌) است كه منجر به مرگ خاموش میشود‌. همچنین حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله‌است كه در نتیجه آن لوله‌های گازرسان میشكند‌. در این رابطه با دو مسئله روبرو میشویم‌، نخست اینكه خود گاز و استنشاق آن به جای اكسیژن موجب خفگی میشود‌. دیگر انفجار‌هایی است كه ناشی از یك جرقه كوچك در محل نشت گاز روی میدهد‌. به همین دلیل است میبینیم كه بعد از هر حادثه ای درصد مرگ ناشی از حادثه بیشتر مربوط به آتش سوزی و یا ر‌ها شدن گاز است كه زیرآوار ماندگان را در كام مرگ فرو میبرد‌. پیام ساختمان‌: چه تجهیزاتی برای جلوگیری از این حوادث توصیه میشود‌؟ ساده‌ترین تجهیزاتی كه در این رابطه میتوانیم استفاده كنیم هشداردهنده‌ها هستند‌. اگر درصد گاز منواكسیدكربن و یا گاز طبیعی در اتاق از حد مجاز بیشتر شود این هشداردهنده‌ها سیستم آژیر (‌Alarm‌) را فعال میكنند و ساكنین با باز كردن در‌ها و پنجره‌ها و یا اقدامات دیگر از مرگ حتمی نجات مییابند‌. در مورد حوادث غیرمترقبه نیز تكنولوژی كمك كرده‌است و شیر‌های قطع جریان گاز در مقابل زلزله و حوادث غیرمترقبه طراحی و ساخته شده‌است‌. این شیر‌های قطع گاز در جا‌های مختلف شبكه سراسری گاز میتواند نصب شود‌. یكی قبل از ورود گاز به ساختمان‌، دیگر در جایی كه گاز از شبكه اصلی به محله منشعب میشود و همچنین نقاط مختلفی كه بایستی محاسبات آن صورت بگیرد كه باعث صدمه میشود باید شیر‌های قطع جریان گاز نصب شود تا آسیب در این شبكه آثار بزرگ تخریب را به همراه نداشته باشد‌. متاسفانه در ایران به علت عدم شناخت و آگاهی لازم از این تجهیزات استفاده نمیكنند و حتی در مقررات ملی ساختمان این تجهیزات الزام نشده‌است‌. گرچه اخیرا شركت ملی گاز در ایستگاه‌ها شیر قطع جریان گاز را الزام كرده‌است ولی همین شیر‌ها را میتوانیم در ساختمان‌ها داشته باشیم‌. حسگر‌ها علاوه بر اینكه میزان منواكسیدكربن و میزان گاز طبیعی را میسنجد از آن طرف میتواند با فرمان الكتریكی به شیر ورودی جلوی جریان گاز را بگیرد و از حادثه ناگوار پیشگیری كند‌. پیام ساختمان‌: با توجه به مطالب فوق آیا از طریق سازمان‌های مسئول‌، لزوم تجهیز شبكه گاز با این شیر‌ها برجسته شده‌است‌؟ در قوانین و مقررات ملی ساختمان بسیار مبهم به این مسئله پرداخته شده‌است‌، ما چه در گذشته و چه اكنون نامه‌های متعددی را به شورای تدوین نوشته‌ایم‌. مردم هم باید نسبت به اهمیت این شیر‌های قطع كننده جریان گاز هم آگاه شده و هم برای استفاده از آن ملزم شوند‌. در مقررات ملی ساختمان آمده‌است كه در موتورخانه ساختمان‌های عمومی هشدار دهنده گاز نصب شود و در ساختمان‌های خاص سیستم قطع جریان گاز در مقابل حوادث كار گذاشته شود‌. امیدواریم با نوشتن نامه‌های متعددی كه ما به شورای تدوین نوشته‌ایم در سال آینده مبحث 17 مقررات ملی ساختمان بازنگری شود كه اولا هشداردهنده و همچنین قطع جریان گاز را در تمام ساختمان‌ها اجبار بكنند‌. حوادث ناشی از گاز یا صدمه شبكه گاز تنها منحصر به زلزله نیست‌، هر صدمه‌ای میتواند به نتیجه‌ای منجر شود كه صدمات بزرگی را در بر داشته باشد‌. شیر‌های قطع جریان‌گاز در نتیجه اتفاقات غیرمترقبه حتما باید در هر ساختمانی نصب شود و جدا از اینكه این ساختمان‌ها عمومی هستند و یا خاص‌، باید اجباری برای نصب و استفاده آن وجود داشته باشد‌، حتی اگر ساختمان یك طبقه بوده و یك نفر در آن سكونت داشته باشند‌. پیام ساختمان‌: مانع اصلی بر سر راه اجرایی شدن این خواسته‌های شما چیست‌؟ تكنولوژی به كمك ما آمده و همه نوع تجهیزات پیشگیری را تولید كرده و در اختیار قرار داده‌است‌. زمانی میتوانیم از این تجهیزات استفاده كنیم كه بدانیم چه تجهیزاتی تولید شده و در اختیار ما است‌. ما تعداد زیادی سرمایه دار دلسوز داریم كه میخواهند برای كاهش صدمات ناشی از گاز سرمایه‌گذاری كنند‌، چه تضمینی وجود دارد كه بخواهند سرمایه خود را صرف این كار كنند‌؟ خریدار این تجهیزات كیست‌؟ مسائلی وجود دارد كه روزمره‌است و همیشه میگوییم و میخواهیم جان انسان‌ها را حفظ كنیم و از طرف دیگر مسائلی وجود دارد كه تا اجباری وجود نداشته باشد استفاده نمیشود‌. اگر شركت ملی گاز بخواهد شبكه زیرزمینی را مجهز به سیستم‌های ایمنی كند همه نوع سیستم‌های ایمنی با هر درجه از مقاومت وجود دارد‌. بسیاری از شركت‌ها هستند كه سیستم‌های ایمنی را وارد كرده‌اند و یا دارند تولید میكنند اما خریدار ندارد‌. تا كی اینها میتوانند صبر كنند‌؟‌! من به عنوان یك كارشناس میگویم كه چرخه‌ای باید وجود داشته باشد كه در آن مصرف كننده و، تولیدكننده مشخص باشد‌، و با آوردن یك كلمه در مقررات ملی ساختمان برای تمام ساختمان‌ها الزام است جان انسان‌ها را حفظ كنیم‌. پیوست شماره یك و سوم مبحث 17 مقررات ملی ساختمان تماما در مورد ایمنی صحبت كرده‌است ولی آنجا كه مسئله پیشگیری مطرح میشود میگوید توصیه میكنیم‌. یعنی هر كس خواست استفاده كند و هر كس نخواست استفاده نكند‌. دعوای ما سر این واژه‌است و به جای آن واژه الزامی آورده شود زیرا مفهوم توصیه این است كه انجام آن بهتر از انجام ندادن آن است‌. همه تجهیزات ایمنی وجود دارد ولی تضمین لازم را برای تولیدكننده تجهیزات ایمنی نداریم كه بگوییم این تجهیزات را تولید یا وارد كنید‌، ما میخریم‌. پیام ساختمان‌: با توجه به اینکه در همه شهر‌های كشور گازرسانی صورت گرفته‌است و از طرفی نگرانیهایی در مورد زلزله وجود دارد‌، لذا فكر میكنید عملیاتی كردن برنامه‌های شما چقدر طول بكشد‌؟ نمی توانم سخنی در مورد سرعت آن بگویم اما میتوانم بگویم ما باید سرعت‌مان را زیاد كنیم‌. تا سال 1970 كشور‌های صنعتی انسان را Human Force تعریف میكردند كه ما آن را به نیروی انسانی یا نیروی كار ترجمه كردیم‌. از آن سال به بعد نگاه دنیا به این مقوله تغییر كرد و انسان را بهتر شناختند و Human Resource تعریف شد كه به منبع انسانی ترجمه شده‌است‌. هنگامی كه انسان را اینگونه شناختند دنیا به سمت ایمن‌سازی دنیای انسان رفت‌. ارزش ایمنی و تجهیزات ایمنی به مراتب بیشتر از خود دستگاه‌است‌. در کشور‌های پیشرفته دستگاهی كه تجهیزات ایمنی نداشته باشد را به بازار نمیفرستند‌. ایران حادثه خیز است‌، روی كمربند زلزله‌است‌. ما باید به سرعت خودمان را به دنیا برسانیم ، زمان بسیار كم است. mso-padding-

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال