برنامه‌هاي دولت براي كاهش اتلاف برق | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

برنامه‌هاي دولت براي كاهش اتلاف برق


فرشته توکلی طرح تحول بنیادی و جهادی به طورجدی به منظور جلوگیری از اتلاف برق در جریان تولید انتقال و توزیع آن آغاز شد‌. اهمیت این طرح به جهت میزان بالای اتلاف انرژی برق در کشورمان نسبت به استاندارد‌های جهانی است‌. طبق آمار‌های غیر رسمی میزان این اتلاف‌، گاهی در حدود 30 درصد و طبق آمار وزارت نیرو در حدود 15 درصد برآورد میشود که در صورت تنها یك درصد کاهش اتلاف 2/6 میلیارد کیلووات معادل 2 هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد‌. به طورکلی امکان صفر بودن میزان این اتلاف در حالت عادی غیرممکن است چراکه عوامل فنی و غیر فنی در ایجاد این اتلاف تأثیرگذارند‌، اما نکته حائز اهمیت این است که ایران 8 درصد بیشتر از نرم جهانی اتلاف انرژی برق دارد‌. در همین راستا برنامه‌های مختلفی در وزارت نیرو در حال انجام است تا به هدف کاهش 10 درصدی تا پایان سال 1393 برسیم هرچند این درصد به نظر آرمانی و خوش بینانه میرسد زیرا کشوری همچون کره با داشتن 29 درصد اتلاف انرژی در مدت 25 سال آن را به 8 درصد کاهش داد‌، یعنی سالی در حدود 1 درصد کاهش‌، که البته این مقدار کاهش در برنامه وزارت نیرو نیز از سال آینده با تعیین اعتبار سالانه تدوین شده‌است‌. استراتژیهای كاهش تلفات سه استراتژی در این برنامه تعیین شده است؛ کاهش تلفات و بهبود راندمان تولید در شبکه‌، مدیریت تلفات فنی و در آخر ارتقای تکنولوژی تجهیزات سه استراتژی كلان دولت در این راستا هستند‌. اقدامات دولت از سال 92 وارد حوزه عملی شده که در برخی موارد به سرعت و در برخی دیگر به دلیل کمبود اعتبار به کندی صورت میگیرد‌. حمید چیت چیان وزیر نیرو در آخرین مصاحبه خود چند راهکار عملی در حال اجرا را اعلام کرد و از پیشرفت و خوش‌بینی نسبت به رسیدن اهداف از پیش تعیین شده گفت‌. یکی از محور‌های مهم در کاهش تلفات برق بهینه‌سازی در نقطه آغازین تولید اولیه یعنی نیروگاه‌های کشورمان است‌. از سال 1392 موضوع تلفات انرژی در نیروگاه‌ها و راندمان تولید در اولویت كار دولت قرار گرفت و راهكار نخست دولت محسوب میشود‌. سهم اتلاف انرژی در روند تولید برق در نیروگاه‌ها حدود 60 میلیارد دلار برآورد میشود‌. به زعم برخی کارشناسان نیروگاه‌ها متهمین اصلی در حوزه اتلاف برق هستند چرا که میزان راندمان تولید برق در نیروگاه (‌به طور مثال گازی) در بهترین حالت 40 درصد است و نسبت به متوسط 45 درصدی جهان كه در برخی از كشور‌ها همچون ایتالیا به 80 درصد میرسد‌، فاصله داریم‌. این بخش عظیم از انرژی در روند تولید بدون استفاده از بین میرود به همین دلیل در راستای بهره‌وری و کاهش اتلاف برق در نیروگاه‌ها‌، طرح تبدیلی تمام نیروگاه‌های گازی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از ابتدای سال 92 به طورجدی دنبال شده و در بودجه سال 94 نیز پیگیری و اجرای آن مدنظر قرار گرفته‌است‌. طبق برنامه تمام نیروگاه‌هایی که ظرفیت تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی را دارند در نوبت واگذاری به بخش خصوصی و غیردولتی به منظور تولید بهینه برق قرار میگیرند‌. در سال 93 بیشترین سهم تولید برق در نیروگاه‌ها‌، 35 درصد به بخش نیروگاه گازی و 24 درصد به بخش نیروگاه سیكل ترکیبی قرارگرفته‌است‌. با اجرای این طرح سهم بیشتری به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی داده میشود و این امیدواری وجود دارد كه تلفات انرژی در نیروگاه‌های كشور كاهش یابد‌. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در حقیقت نیروگاه‌هایی هستند شامل توربین‌های گازی و توربین بخار که با استفاده از حرارت موجود در گاز‌های خروجی توربین‌های گازی برای تولید بخار آب موردنیاز توربین‌های بخاری استفاده میشود‌. دمای بالای این گاز‌های خروجی گاهی به 600 درجه سانتی گراد میرسد و این میزان دما برای به چرخش در آوردن توربین‌های بخاری کافی است‌. در حقیقت در روند تولید در توربین‌های گازی نیمی از انرژی هدر میرود که در صورت استفاده از گاز‌های خروجی و بازگشت آن به سیکل تولید تا 50 درصد به راندمان تولید برق افزوده خواهد شد‌. میكرو نیروگاه‌ها راهکار دیگر وزارت نیرو ساخت و توزیع میکرو نیروگاه‌های آبی است‌. ازآنجاکه تولید در نقطه مصرف هزینه‌ها را کاهش میدهد و از اتلاف برق در طول مسیر انتقال خواهد کاست‌، میكرونیروگاه‌های آبی موردتوجه وزارت نیرو قرار گرفته‌است‌. این نیروگاه‌ها در مزارع‌، شیلات‌، کارخانه‌ها و نقاط دور دست بیبهره از برق و یا در نقاط انت‌هایی شبکه برق قابل اجرا است‌. به طوری که هر مالک صنعتی میتواند با داشتن هر کانال آبی در حیطه خود نیروگاه برق کوچکی را با ظرفیت 8‌، 22 و 50 کیلووات نصب كند‌. هزینه این نیروگاه‌ها هم در حدود60 میلیون تومان برآورد شده و امکان فروش برق تولیدی به شبکه توزیع نیز از طریق تسهیلات جدید وزارت نیرو مهیاست‌. راندمان بالای 60 تا 70 درصدی در این میکرونیروگاه‌های آبی توجیه اقتصادی بالایی دارد چراکه بدون در بر داشتن هزینه سوخت تنها با نصب یك حوضچه جریان آب میتوان انرژی برق تولید كرد‌. نیروگاه‌های CHP راهکار سوم وزارت نیرو نیروگاه‌های ‍CHP است که به نیروگاه‌های تولید همزمان برق و گرما در محل تولید معروف هستند‌. تولید همزمان موجب کاهش آلایندگی و راندمان بالای مصرف سوخت و کاهش اتلاف برق میشود‌، اما در این نیروگاه‌های کوچک نیز مانند نیروگاه سیکل ترکیبی از سوخت برای تولید برق استفاده شده و گرمای حاصل از سوخت نیروگاه به مصارف گرمایشی و سیستم‌های تهویه و دیگر موارد میرسد‌. نیروگاه‌های CHP در حقیقت خودگردان بوده و در مراکز صنعتی قابل اجر هستند‌. دولت در پی آن است که با پراکنده کردن انواع نیروگاه‌ها در کشور بخشی زیاد از هزینه‌های انتقال و اتلاف برق در طول پروسه انتقال کاهش پیدا کرده و شیوه تولید در محل به هدف خود برسد‌. البته جای این نکته خالی است که جز به كمك بخش خصوصی و حمایت این بخش پروژه‌های این چنینی قابل اجرا نخواهد بود پس موانع برای ورود این بخش باید برداشته شود تا منتظر نتیجه مدنظر دولت باشیم‌. راهكار‌های دیگر حمید چیت چیان راهکار چهارم را حذف شبکه‌های فشار ضعیف برق میداند که در سالیان گذشته بسیار گسترده شده‌اند و سهم بالایی از اتلاف برق در مسیر انتقال به این شبكه مربوط است‌. دولت به دنبال جایگزینی شبكه فشار ضعیف با شبکه‌های فشار متوسط و کوتاه‌سازی مسیر انتقال از طریق حذف شبکه‌های ضعیف است‌. راهکار پنجم جداسازی کنتور‌ها از محل مصرف به کنار ترانس‌ها و در کنار آن تعویض سیم کشیها با انواع استانداردی است که قابل سرقت و یا دستکاری نباشند تا از این طریق 15 درصد از اتلاف برق ناشی از سرقت‌ها کاسته شود‌. در آخر دولت از طریق تولید و توزیع لامپ‌های LED و ارتقای سطح استاندارد مصرف تجهیزات خانگی و صنعتی به دنبال کاهش اتلاف از درون خانه‌ها است‌. راهکار‌های دولت به نظر جامع و کامل میآید‌، باید دید در عمل این برنامه‌ها تا چه حد به هدف آرمانی کاهش 10 درصد آن هم در یک سال دست مییابد‌. گرچه مدیریت مصرف و تبلیغات ستون فقرات سیاست‌های وزارت نیرو به شمار میآید اما در عمل جای پژوهش‌ها میدانی و اجتماعی و همچنین سیاست‌های كاهش موانع ورود بخش خصوصی در این میان خالی است‌. همچنین در این مقاله بر راهكار‌های اجتماعی و نقشی كه اصلاح فرهنگ مصرف میتواند در كاهش تلفات داشته باشد ، اشاره ای نشده است.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال