پیمانکار همان مجری ذی صلاح است | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

پیمانکار همان مجری ذی صلاح است


گروه گزارش‌: همایش بررسی مسائل و چالش‌های تشخیص صلاحیت‌، مجریان ذیصلاح‌، بیمه و مالیات پیمانکاران انجمن استان تهران در نیروگاه برق آلستوم و به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران برگزار شد‌. به گزارش پیام ساختمان در ابتدای این همایش سید حسن میرنیام‌، دبیر انجمن پیمانکاران استان تهران به حضار و مدعوین خوش آمد گفت‌. سپس مجری مراسم اولین سخنران را به پشت تریبون فراخواند‌. سهمیه بندی موجب نارضایتی شده‌است رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران به عنوان اولین سخنران مراسم‌، ضمن مروری بر تاریخچه ساخت وساز در کشور‌، گفت‌: از سال 1330 تا امروز نظام فنی و اجرایی برای ساخت وساز بخش دولتی کشور جوابگو بوده ولی از زمانی که نظام مهندسی کشور برای ساخت وساز بخش خصوصی ایجاد شد تا امروز آیین‌نامه آن تهیه و تصویب نشده‌است‌. حسن محتشم با بیان اینکه طرح موضوع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی کار خوبی بود ولی در عمل سهمیه بندی و سایر مسائل موجب نارضایتیهایی شده‌است‌، گفت‌: در اجرای ساختمان‌ها‌، انجام نظارت تنها در 5 مرحله گزارش خلاصه میشود که با این وضع ساختمان‌ها کیفی نمیشوند‌. وی با اشاره به اینکه تشکل‌هایی نظیر انبوه‌سازان بعد از سال 80 تشکیل شدند و بحث مجریان ذیصلاح را مطرح کردند،گفت‌: در قانون نظام مهندسی تشکل‌های دیگر هم دیده شده‌اند ولی آیین‌نامه‌ای که باید حق اینها را به رسمیت بشناسد هنوز نهایی نشده‌، درنتیجه تشکل‌هایی مثل انبوه‌سازان و پیمانکاران و سندیکای تشکل‌های ساختمانی و سایر بخش‌های بخش خصوصی مغفول مانده‌اند‌. محتشم افزود‌: مجریان ذیصلاح هم‌، علیرغم اینکه آیین نامه‌هایی برای آنها تدوین شده و سهمیه‌های مختلفی هم برای آنها در بخش‌های معماران تجربی، کاردان‌ها و سایر بخش‌های حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده؛ ولی هنوز سازوکار کلی که این نظام بتواند در آن چارچوب خودش را بیابد به دست نیامده‌است‌. تنها راه تأسیس شرکت‌های EPC است رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی استان تهران گفت‌: شرط لازم برای اینکه کسی مجری باشد داشتن دانش و تجربه بسیار در امر سازندگی است که کاری تخصصی و دشوار است‌. منوچهر ملکیانی فرد افزود‌: مهندسی که اشتباه کند برخلاف اشتباه پزشکان‌، جان انسان‌های بسیاری را به خطر میاندازد و منزلی که باید محل امن زندگی مردم باشد را به محل مرگ آنها تبدیل میکند‌. وی با اشاره به تجارب و مشاهدات خود از زلزله بم گفت‌: ساختمان‌های بم به اندازه‌ای که دانش حرفه‌ای در آنها به کاررفته بود در برابر زلزله پاسخ داده بودند و ساختمانی که حتی بادبند ضعیف داشت‌، تخریب نشده بود‌. مهندس ملکیانی فرد افزود‌: جامعه مهندسی باید به نقش خودش به درستی عمل کند چراکه گناه ما مهندسان چند برابر است‌. وی تنها راه برای درست ساخت وساز کردن را تأسیس شرکت‌هایی به صورت EPC عنوان کرد که بخش‌های مهندسی، تدارکات و اجرا را به عهده بگیرند و کار‌شان را ضمانت و بیمه کنند تا مردم به مامن درست برسند‌، و ادامه داد‌: ما راه دیگری نداریم و در تمام دنیا هم‌کار به همین شکل است و ما نمیتوانیم همه چیز را از نو اختراع کنیم‌. رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی استان تهران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه فروش تراکم فروش آسایش مردم و خیانت به نسل حاضر و آینده‌است‌، گفت‌: به هیچ وجه قابل قبول نیست که کسی بگوید به خاطر تأمین اعتبار‌، دارم زیستگاه و محیط زیست مردم را نابود میکنم‌. جامعه فنی و مهندسی کشور باید در این خصوص مدعی باشد ولی همه ما سکوت میکنیم‌. انتخاب پیمانکار با اقل قیمت به نفع کشور نیست رئیس سازمان نظام کاردانی ضمن مروری بر خاطرات خود در زمینه فعالیت‌های پیمانکاری و ساختمانی، از شیوه انتخاب پیمانکار انتقاد کرد و گفت‌: در دهه‌های 60 تا 80 فراخوان و مناقصه داده میشد و مسئولان از اینکه قیمت‌ها زیر برآورد است خوشحال میشدند و در نهایت هم از بین قیمت‌های پایین‌، پایین‌ترین قیمت انتخاب میشد درصورتی که همیشه ارزان خریدن به نفع نیست و امروزه آثار زیان بار این کار‌ها مشخص شده‌است‌. مهدی مؤذن افزود‌: الآن هم شاید نحوه انتخاب پیمانکاران همین شیوه باشد که به هیچ وجه به نفع کشور نیست‌. وی ادامه داد‌: پیمانکار با کمترین قیمت انتخاب میشود و با دریافت تضمینات و وثایق و غیره‌، انرژی وی گرفته میشود‌. مؤذن در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از توقف کار پیمانکار به علل مختلف گفت‌: هر تصمیم مختصری بیش از یک ماه گردش کار دارد و در این مدت کار پیمانکار متوقف میشود‌، درحالی که سرمایه پیمانکاران هم محدود است و شیوه پرداخت‌های محدود‌، پیمانکاران را متوقف میکند‌. وی از تأخیر در تعدیل‌های قیمت‌های پیمانکاران و شاخص‌های دور از واقعیت آن‌، که با نوسانات قیمت‌ها و قیمت‌های واقعی بسیار فاصله دارد نیز انتقاد کرد و گفت‌: در بسیاری از مواقع پیمانکار باید از جیب خودش‌پرداخت کند‌. آیین نامه رتبه بندی پیمانکاران اصلاح میشود رئیس انجمن پیمانکاران استان تهران گفت‌: برای اولین بار با همکاری استانداری تهران مقرر شد که رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران ظرف مدت 15 روز تحویل پیمانکاران شود‌. حمیدرضا سیفی افزود‌: در بحث رتبه بندی پیمانکاران مشکل آیین نامه وجود دارد که طبق رایزنیهای انجام شده با معاونت راهبردی ریاست جمهوری قرار است ظرف سه ماه آینده آیین نامه رتبه بندی پیمانکاران اصلاح شود‌. وی از راه اندازی بخش مشاوره در انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران خبر داد و گفت‌: حتی ثبت شرکت‌ها و تغییرات در بخش مشاوره انجام میشود و اگر نیاز به استخدام پرسنل یا مهندس باشد‌، انجمن آن را انجام میدهد که با فرآیند پایش و تأیید نهایی با کمترین هزینه ظرف 15 روز رتبه بندی انجام شود‌. سیفی با اشاره به اینکه قرار است تا سال 95 رتبه بندیها در استان تهران تمدید شود‌، اظهار داشت‌: برای اینکه نظارت خوبی نیز انجام شود‌، شورای عالی نظارت بر رتبه بندی را با مشارکت استانداری تشکیل داده‌ایم‌. رتبه بندی و تأیید صلاحیت به پیمانکاران واگذار میشود معاون امور عمرانی استانداری تهران نیز با اشاره به رسالت دولت‌ها در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی گفت‌: در دولت یازدهم تا حدودی این تفکر که بخش خصوصی رقیب دولت است‌، اصلاح شده‌است‌. حسن کریمی با ابراز تأسف از جفایی که در سال‌های گذشته در حق بخش خصوصی شد و توان این بخش به نحو مقتضی و درست مورداستفاده قرار نگرفت‌، گفت‌: دولت یازدهم و به ویژه استانداری تهران بنا دارد که فارغ از هرگونه شعاری، بخش خصوصی را تقویت و حمایت کند و تا آنجا که اختیارات اجازه میدهد‌، برخی از امور را به بخش خصوصی واگذار و مشکلات گذشته پیمانکاران را جبران کند؛ هرچند که جبران کل خسارات وارد شده به پیمانکاران ممکن نیست‌. معاون عمرانی استانداری تهران با تأکید بر اینکه واگذاری رتبه بندی و تأیید صلاحیت پیمانکاران باید سال‌ها پیش انجام میشد‌، گفت‌: البته در سیستم فعلی نیز مقاومت‌هایی در این مورد وجود داشت اما ما گام اول را در این رابطه برداشته‌ایم و این آمادگی را داریم تا بقیه امور را نیز واگذار کنیم‌. مهندس کریمی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از مهندسان به دلیل عدم حضور در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد‌: همین عدم حضور یا حضور کمرنگ مهندسان با تجربه در آن انتخابات موجب شده تا افرادی در سازمان نظام مهندسی عضو شوند که به دنبال نام و نان هستند و برخی از این افراد نظام مهندسی را با دفتر ساختمانی و بنگاه معاملاتی اشتباه گرفته‌اند‌. پیمانکار همان مجری ذیصلاح است مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی نیز از نهایی شدن تدوین شیوه نامه اجرای ساختمان طی دو سه ماه آینده خبر داد و گفت‌: از ابتدای سال 94 در تمامی زیربنا‌های ساخت وساز در شهر تهران‌، افراد دارای صلاحیت به عنوان مجری فعالیت خواهند کرد‌. منوچهر شیبانی اصل مشکل ماهوی فعالیت پیمانکاران به عنوان مجری و سازنده را تشخیص و تعیین صلاحیت و ظرفیت اعلام کرد و افزود‌: تا آخر امسال همه مستندات و بخشنامه‌ها را عوض و به جای آن مجموعه‌ای لازم الاجرا به نام شیوه نامه اجرای ساختمان منتشر میکنیم که در آن صلاحیت‌، ظرفیت‌، مسئولیت‌ها‌، ترتیبات کار و… با استفاده از تجربیات قبلی آمده‌است‌. وی از پیمانکاران خواست با ارائه نظر و پیشنهاد‌، به رفع اشکالات و تکمیل هر چه بهتر و سریع‌تر شیوه نامه مذکور کمک کنند‌. وی با تأکید بر اینکه موضوع استفاده از مجریان دارای صلاحیت در ساخت وساز‌ها به جد تعقیب خواهد شد‌، گفت‌: اجرای این امر تنها در شهر تهران کافی نیست و باید بعدازآن در استان تهران و بعد هم در سراسر کشور انجام شود‌. مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی ضمن انتقاد از ترکیب «مجری ذیصلاح» خواستار استفاده از اصطلاح پیمانکار به جای آن شد و افزود‌: در عرف هم کسی که ساختمانی را اجرا میکند پیمانکار است و نیازی نیست که ما کلمه مجری را به کار ببریم‌. وی با اشاره به خط مشی اصلی وزارتخانه در بخش مهندسی ساختمان گفت‌: توسعه مهندسی، تأمین حقوق شهروندی و قانون گرایی خط مشی اصلی است‌. منوچهر شیبانی اصل افزود‌: در توسعه مهندسی هم توسعه کیفی و هم ارتقای جایگاه مهندسی ساختمان مطرح است و در مورد حقوق شهروندی نیز مردم باید در ساختمان‌هایی زندگی کنند که از سلامت ایمنی، بهداشت و صرفه اقتصادی برخوردار باشد‌. وی با تأکید بر اینکه دانش مهندسی ساختمان در ایران جزو مهم‌ترین سطوح دانش مهندسی است‌، تصریح کرد‌: در کشور ما دانش مهندسی از سطح مطلوبی برخوردار است و مهارت و توانمندی جامعه مهندسی ساختمان جزو مهارت‌های خوب دنیا است‌. ایشان با اشاره به اینکه در کشور ما پتانسیل و ظرفیت‌های دوگانه علمی و حرفه‌ای آن‌، چندان که بایدوشاید به منصه ظهور نرسیده‌است‌، گفت‌: دلیل این موضوع فقدان تفکر سیستمی است و ما در جزیره‌های جداگانه و دور از همکار میکنیم‌. دکتر شیبانی با انتقاد از انشعاب در بسیاری از تشکل‌ها اظهار داشت‌: اینها به مسائل اجتماعی، فرهنگی و به خصوص مدیریت مهندسی برمی گردد و اگر از باب تفکر سیستمی به این موضوع بپردازیم به جدا بودن نظام‌های ساخت وساز میرسیم‌. مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، یکپارچه‌سازی نظام فنی و اجرایی را یکی از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و اظهار داشت‌: یکپارچه‌سازی نظام فنی و اجرایی به این معنی است که مبانی اساسی و بنیادین مانند تشخیص صلاحیت‌ها‌، مقررات و مسئولیت‌ها یکسان شود‌. در واقع یکپارچه‌سازی به معنای واحد کردن و ادغام نظام‌های مختلف نیست‌. شیبانی اصل با اشاره به مطرح شدن دوگانگی تشخیص صلاحیت‌ها در محافل مختلف گفت‌: در موارد دیگر هم این نوع پراکندگی را داریم که تلاش ما بر یکپارچه‌سازی خواهد بود‌. پیمانکاران تجربیات خود را به مهندسان جوان منتقل کنند رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت‌: جایگاه پیمانکاران رفیع‌تر از نظام مهندسی است و حاصل زحمات شما در سطح کشور قابل دفاع است ولی به شکل کلی عملکرد طیف مهندسان و آنچه به عنوان اثرات مهندسان در جامعه وجود دارد قابل دفاع نیست و جای افتخار ندارد‌. سعید غفرانی افزود‌: مهندسان نمیتوانند بگویند در شکل گیری این شهر‌های نافرجام در سراسر کشور بیتأثیر و تقصیر بوده‌اند‌، چرا که قطعا ما غفلت کرده‌ایم و به وظایفمان به خوبی عمل نکرده‌ایم‌، حال باید تلاش کنیم تا جایگاه واقعیمان را به دست بیاوریم‌. وی با اشاره به دوگانه بودن چرخه ساخت وساز در کشور گفت‌: نظام پیمانکاری به علت ساختار خوبی که برای آن تعریف شده آثار و نتایج خوبی داشته‌است ولی پیمانکاران در انتقال تجربه خود به جوانان عضو نظام مهندسی که قشری فعال و پر انرژی هستند‌، کوتاهی کرده‌اند‌. دکتر غفرانی با بیان اینکه در هیچ امری نمیتوان موفق شد مگر اینکه مخاطبان به باور برسند‌، افزود‌: به همین علت نظام مهندسی نتیجه مطلوب دست نیاورده‌است چون مردم مهندسان عضو نظام مهندسی را مثل پیمانکاران قبول ندارند‌، و گرنه چرا باید فرد سرمایه‌اش را به دست کسی بدهد که تکنسین مالی است ولی از 50 هزار مهندس داری پروانه اشتغال استفاده نکند‌؟ این به خاطر عدم باور است‌. وی با دعوت از پیمانکاران برای مشارکت در ساخت وساز شهری، گفت‌: بیایید دست به دست هم بدهید و بگذارید وجود شما در این کار‌های ساختمانی شهر تجلی پیدا کند و جوانان ما از شما کار کردن را یاد بگیرند‌. غفرانی افزود‌: ما حاضریم پرسنل را بفرستیم تا پیش شما بیایند و مدارک شما را بگیرند و کارهایتان را انجام دهند تا شما هم عضو نظام مهندسی شوید‌، چون این قانون است و نمیتوان خلاف قانون عمل کرد‌. شما کار‌های بزرگ کرده‌اید پس چرا باید در برج‌سازی از سازنده‌ای استفاده کرد که تابه حال کار بزرگ نکرده و خودش هم واهمه دارد‌؟ رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود‌: ما با تمام توان در خدمت شما هستیم و نباید بگذاریم تجارب شما از دست برود.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال