تجاري كردن انرژي نو | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

تجاري كردن انرژي نو


روند تجاریسازی در انرژی نو شامل توسعه سه نسل از این تكنولوژیهاست كه ریشه تاریخی آن به بیش از 100 سال پیش بازمی گردد‌. نسل اول كه هم اكنون كاملا توسعه پیدا كرده و توان رقابتی دارد شامل انرژی حاصل از بیومس است كه اصطلاحا بیوگاز خوانده میشود‌. انرژی زمین گرمایی و تولید برق از انرژی آب و بخار شكلی دیگر از این انرژیها است كه بیشتر توسط نیروگاه‌های برق آبی به دست میآید‌. نسل دوم انرژی نو شامل سلول‌های فتوولتائیك‌، گرمایش خورشیدی، انرژی بادی و اشكال نوینی از زیست انرژی است‌. نسل سوم تجاریسازی در انرژی نو همراه با گسترش مراكز تحقیق و توسعه (‌R&D‌) ایجاد شد تا در سطح جهانی به گسترش انرژی و تجاریسازی آن كمك برسانند‌. در این دوره انرژیهای پیشرفته بیومس (‌زیست توده‌)‌، تولید انرژی زمین گرمایی از صخره‌های داغ و انرژی امواج اقیانوسی توسعه یافتند‌. سرمایه گذاری در انرژی نو سرمایه گذاری صورت گرفته سال 2012 در زمینه انرژی نو به 244 میلیارد دلار میرسد كه نسبت به سال 2011 حدود 12 درصد از میزان آن كاسته شده‌است‌. از سال 2011 به خاطر پایین آمدن قیمت انرژی خورشیدی و ركود جهانی اقتصاد سرمایه‌گذاری كمتری در این زمینه صورت گرفت‌. این در حالی است كه از سال 2000 تا 2012 سرمایه‌گذاری جهانی در زمینه انرژی باد و سلول‌های خورشیدی به ترتیب 14 درصد و 60 درصد افزایش پیدا كرده‌است‌. تغییرات آب و هوایی یكی از دلایل اصلی افزایش سرمایه‌گذاریها در این نوع انرژی است‌. بر اساس پژوهش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (‌IEA‌) در سال 2011 تا 50 سال آینده بیشتر انرژی الكتریكی جهان از راه نسل‌های نوین انرژی خورشیدی به دست خواهد آمد كه خود باعث كاهش گاز‌های مضر گلخانه‌ای خواهد شد‌. بر اساس پژوهش‌های سازمان‌بین‌المللی رشد تولید انرژیهای نو در بازه زمانی 2004 تا 2009 متوسط سالانه 10 تا 60 درصد افزایش یافته‌است‌. بر اساس گفته‌های آخیم اشتاینر نماینده ویژه سازمان ملل متحد توسعه این بازار اتفاقی نبوده و تركیب سیاست‌های جدید دولت‌ها و حمایت‌های سیاسی از این نوع انرژی به همراه سرمایه‌گذاریهای انگیزشی باعث پی ریزی رشد این صنعت شده‌است‌. از سال 2008 به این سو نشانه‌ها حاكی از تغییر رویكرد‌های سرمایه‌گذاری بود و هم در ایالات متحده و هم در اتحادیه اروپا این تغییر رویكرد به انرژی نو دیده میشد‌. جدول زیر تغییرات سالانه این بازار را از سال 2008 تا 2013 نشان میدهد‌. انرژیهای نو در خاورمیانه برای سال‌های متمادی به كشور‌های خاورمیانه تنها تولیدكننده و صادركننده نفت و گاز نگریسته میشد‌. ذخایر نیمی از نفت و یک سوم گاز جهان در این منطقه وجود دارد و منفعت آن مستقیما به جیب دولت‌های این كشور‌های ثروتمند میرود و در حالتی خوشبینانه صرف رفاه و اقتصاد عموم میشود‌. البته رویكرد كشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه انرژی در حال تحول است‌. اینك به منابع انرژی این كشور‌ها منبع دیگری نیز افزوده شده كه برخلاف مورد قبلی نه تمام میشود و نه محیط زیست را آلوده میكند‌. منطقه MENA كه شامل همه كشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به جز ایران و مراكش میشود؛ منطقه‌ای ایده‌آل ازنظر میزان تابش آفتاب و بهره‌گیری از دیگر منابع تولید انرژی پاك است‌. البته در این روند با چالش‌هایی روبه رو هستند؛ روند مصرف انرژی در این منطقه نشان از رشد فزاینده‌ای در این عرصه دارد به گونه‌ای كه سرانه مصرف انرژی و همچنین مصرف خالص انرژی در این منطقه نسبت به هر منطقه جغرافیایی دیگری بیشتر است‌. ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه از بالاترین مصرف سرانه برخوردارند و در چند سال آینده عربستان با اقتصادی كاملا مصرفی به مصرف انرژی ایالات متحده آمریكا نزدیك خواهد شد‌. ایران نیز با اینكه جزو منطقه MENA نیست‌، از وضعیت مشابهی برخوردار است؛ كشوری كه سومین ذخایر گاز طبیعی را دارد و درعین حال واردکننده این ماده برای مصارف خانگی نیز هست‌. شكل زیر نشان دهنده میزان مصرف انواع انرژی در نقاط مختلف جهان است‌. همان گونه كه مشخص است نفت و گازطبیعی بیش از 90 درصد از انرژی این كشور‌ها را تأمین میكند‌. در این میان قیمت پایین انرژی، به دلیل یارانه‌ها و درآمد نفت بیشتر صرف بالا بردن رفاه و سطح زندگی میشود و میزان كمی از این درآمد صرف توسعه صنعتی میشود‌. این به خوبی مشخص میكند كه تكنولوژیهای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر كه در دیگر كشور‌های درحال توسعه باعث توسعه و پیشرفت خوبی شده‌اند و نقش زیادی در رفاه اقشار پایین و متوسط شده‌اند كارآیی لازم را در كشور‌های نفتی حوزه MENA نداشته‌اند‌. انرژیهای تجدید پذیر در ایران ایران گرچه درخصوص مشكلات و چالش‌های توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با كشور‌های گروه MENA شریك است و همان سیستم یارانه‌ای و قیمت پایین انرژی در این كشور هم نمود دارد اما به دلیل جمعیت زیاد این كشور قیمت نفت رفاه كاذبی را فراهم نیاورده و سیاست عمومی هم بر این منوال است كه بر توسعه تكنولوژی منابع انرژی تجدیدپذیر بیفزاید‌. گرچه ضرورت توجه به این نوع انرژیها به دو دهه نرسیده‌است‌. ایران از با توسعه دومین نیروگاه بادی خود در شرق كشور (‌بینالود‌) گام‌هایی برای توسعه انرژی بادی برداشته‌است‌. تحقیقات و پژوهش‌ها نشان میدهد كه 26 منطقه كشور دارای پتانسیل انرژی بادی هستند و اگر راندمان 33 درصد را در نظر بگیریم تا 6500 مگاوات برق از این مناطق تحصیل خواهد شد‌. همچنین مزرعه‌های خورشیدی به راه افتاده‌اند كه البته در ابتدای راه خود قرار دارند‌. راه دوم استفاده از انرژی خورشیدی یعنی آبگرمكن خورشیدی نیز در بسیار از مناطق بخصوص مناطقی كه از لوله كشی گاز بیبهره‌اند و یا امكان گازکشی وجود ندارد مانند ویلا‌ها به چشم میخورد‌. در كشور ما استفاده از انرژی خورشیدی در حال رونق است که طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی 350 دستگاه آبگرمكن خورشیدی در شهر‌های بوشهر‌، طبس‌، یزد‌، بجنورد‌، زاهدان و اصفهان نمونه‌ای از آن است‌. راه اندازی نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر نیز نمونه‌ای دیگر از نوع اقدامات است‌. اما چالش اصلی در قیمت انرژی در ایران است زیرا قیمت انرژی چنان پایین است كه برای بسیاری از شركت‌ها و خانوار‌ها توجیه اقتصادی ندارد‌. به همین دلیل است كه وزارت نیرو طی مصوبه‌ای برای خرید برق تولیدی از انرژیهای نو اقدام كرده‌است و هر كیلووات تولیدی از این راه از خانوار‌ها به قیمت 423 تومان خریداری میشود‌. ستاد‌هایی نیز در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجادشده‌اند كه وظیفه تجاری كردن و به صرفه کردن این نوع انرژیها را برعهده دارند‌. در این میان انرژی هیدروالکتریكی داستان دیگری دارد‌. این انرژیها در ایران بیشتر از طریق نیروگاه‌های برق آبی تأمین میشوند‌. 7 درصد انرژی برق كشور از این طریق تأمین میشود كه البته با بحران آبی 13 سال اخیر چالشی برای گسترش این نوع انرژی ایجادشده‌است‌. یوسف آرمودلی دبیر توسعه فناوری انرژی نو در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و رئیس سازمان انرژیهای نو در این زمینه میگوید‌: به تدریج جامعه ما متوجه شده که اقتصاد انرژی باید یک اقتصاد معقول و بر اساس واقعیت باشد‌. الآن دارد این اتفاق میافتد و در اثر هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت‌، قیمت انرژی در حال واقعی شدن است‌. اگر قیمت انرژیهای الکتریکی و گرمایی در کشور ما واقعی شود آن وقت اتفاقات اساسی در زمینه انرژیهای تجدید پذیر خواهد افتاد‌. کشور ما همانطور که منابع خوب فسیلی دارد‌، منابع خوب انرژیهای تجدیدپذیر مثل باد‌، خورشید‌، زمین گرمایی و خوشبختانه زیرساخت مهندسی برای طراحی و توسعه استفاده از این انرژی ها را هم دارد.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال