سندی برای رونق بازار سرمایه | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

سندی برای رونق بازار سرمایه


محمد سعید ایزدی* سند ملی راهبردی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های ذی ربط در فرآیند بازآفرینی بافت‌های هدف شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروایی محلی و در جهت راهبری مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی، معماری ایرانی اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی (‌شرکت عمران و بهسازی شهری ایران‌) و با هماهنگی وزارت کشور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان‌ها تهیه و به استناد اصل 138 قانون اساسی، به تصویب هیئت محترم دولت رسیده‌است‌. محدوده‌های هدف این سند شامل محدوده تاریخی شهر‌ها‌، پهنه‌های نابسامان میانی شهر‌ها که حاصل ساخت وساز دهه‌های اخیر هستند‌، پهنه‌های شهری با پیشینه روستایی که در اثر گسترش بیرویه شهر‌ها در عرصه کنونی شهر ادغام شده‌اند و سکونت گاه‌های غیررسمی که در محدوده شهر‌ها واقع اند میباشد‌. روند کنونی نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود و سیاست‌ها و برنامه‌ها و اقدامات دولت و شهرداریها در زمینه احیا‌، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود‌، مقطعی و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مسئله صورت پذیرد‌، در بلندمدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسائل آن خواهیم بود‌. اهداف کلان * پیشگیری و پیش نگری از گسترش محدوده‌ها و محله‌های نابسامان شهری از جنبه‌های اقتصادی- اجتماعی؛ محیط زیستی و کالبدی * ارتقای فرهنگ شهروندی، مشارکت و همکاری نهاد‌های محلی * ارتقای کیفیت‌، ایمنی و پایداری و برخورداری ساکنان از زیر ساخت‌ها و خدمات مطلوب شهری * بهبود وضعیت اجتماعی ساکنان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد برای آنان؛ با توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای محدوده‌ها و محله‌های هدف * حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی، تاریخی و هویت فرهنگی شهر‌ها * تحقق سبک زندگی پایدار در اقدامات احیا‌، بهسازی و نوسازی شهری. اصول هادی (‌راهنما‌)‌: *تأکید بر سیاست‌های پیشگیرانه توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشی و توسعه سرزمین‌، توجه به ظرفیت‌های توسعه پایدار درون شهر‌ها‌، رویکرد مشارکتی و تقاضامحور الگوسازی، حضور حداکثری مردم جذب سرمایه بخش خصوصی، ساکنان و شاغلان محلی، شناسایی، حفاظت و پاسداری از ارزش‌های موجود‌، اجرای پروژه‌های محرک توسعه‌، رفع موانع سرمایه‌گذاری ساخت مسکن اجتماعی متناسب با هویت شهری؛ محله‌ای و کالبدی، اجتناب از رویکرد‌های یک سویه بالا به پایین‌، نقش محوری مدیریت شهری، اعطای کمک‌های فنی و اعتباری، برقراری نظام‌های انگیزشی مالی، مشارکت مؤثر دولت و شهرداریها‌، حفظ هویت شهر‌ها و تأکید بر توسعه درونی و پایدار اجتماعات ساکن‌، تهیه طرح‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی و برنامه‌های توسعه اجتماع محلی، بهبود معیشت ساکنان و حل مسائل اجتماعی. سیاست‌ها‌: * انجام اقدامات مربوط به حوزه احیا بهسازی و نوسازی در چارچوب نظام هماهنگ در سیاست گذاری توسعه شهر‌ها با اولویت بخشی به سیاست توسعه درونی * رفع شکست بازار زمین و مستغلات شهری و بازار سرمایه در پاسخ به تقاضای اسکان اقشار کم درآمد شهری * تهیه طرح‌ها و برنامه‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی بر اساس تقاضای واقعی ساکنان و به فراخور ویژگی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی به منظور بهبود کیفیت زندگی، تقویت و ارتقای هویت محدوده‌ها و محله‌های هدف * جلب مشارکت ساکنان و شاغلان محدوده‌ها و محله‌های هدف در زمینه احیا‌، بهسازی و نوسازی شهری * تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد نظام انگیزشی مناسب به منظور تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ازجمله ساکنان و مالکان مستغلات در محدوده‌ها و محلات هدف * بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف * شناسایی، حفظ‌، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت و قابلیت‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده‌های تاریخی، فرهنگی شهر‌ها در احیا بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های هدف *تنظیم نظام تأمین مالی مناسب برای تحقق طرح‌ها و برنامه‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی شهری محدوده‌ها و محله‌های هدف‌. به منظور اجرایی شدن مفاد این سند ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی که به اختصار ستاد ملی نامیده میشود به ریاست رئیس جمهور و در غیاب ایشان وزیر راه و شهرسازی تشکیل میشود‌. از نکات بارز در این ستاد میتوان به عضویت وزرای کشور نیرو‌، صنعت‌، معدن و تجارت‌، نفت اطلاعات‌، دادگستری، تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی امور اقتصاد و دارایی بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور‌ روسای سازمان‌های حفاظت محیط زیست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‌، ثبت اسناد و املاک کشور‌، رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورای عالی استان‌ها‌، فرمانده نیروی انتظامی و شهردار تهران به نمایندگی از شهرداران کلان شهر‌ها در آن اشاره داشت‌. البته دبیرخانه آن نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی (‌شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران‌) گذاشته شده‌است‌. البته متناظر با ستاد ملی، ستاد‌های استانی است که وظایف آنها درراستای تدوین‌، اولویت بندی، و تائید طرح و برنامه‌های احیا‌، بهسازی، نوسازی ایجاد هماهنگیهای بین بخشی، نظارت بر اجرای مصوبات و وظایف بخش‌های مرتبط‌، به ریاست استاندار و با عضویت شهرداری مرکز استان و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی تشکیل میشود‌. چشم انداز این سند تا افق 1404 دستیابی به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و شرایط محیطی ساکنان محدوده‌ها و محله‌های هدف میباشد به نحوی که‌: * استاندارد‌های مسکن‌، سرانه فضا‌های عمومی، خدمات شهری و زیرساخت‌های شهری در سطح میانگین شهر محیط برآنها محقق شده باشد * سمت و سوی تحول کالبدی و کارکردی در جهت بهبود و بهسازی و توسعه پایدار باشد * احساس امید و آسایش در خانواده‌ها به منظور بسیج توان‌های مادی و معنوی آنان و تلاش و پیشرفت به سوی آینده بهتر مشهود باشد این سند با توجه به اینکه قرار است به عنوان مرجع و مبنا و در واقع سند مشترک بین همه دستگاه‌های مرتبط قرارگیرد به طور خلاصه دنبال‌کننده محور‌های ذیل میباشد‌: * ایجاد شبکه‌های همکاری در موضوع بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندســــازی سکونتگاه‌های غیررسمی *ساماندهی وضعیت دست اندرکاران دخیل در امر بافت با بازتعریف مجدد نقش‌ها در ستاد‌ها و کمیته‌های موردنظر *توجه به نقش محوری شهرداریها در امر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و تلاش در جهت حمایت دولت از شهرداریها در امر بهسازی و نوسازی به عنوان یکی از کلیدیترین بخش‌های سند * بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و مناطق نابسامان شهری فرصتی ذی قیمت است که میبایست از آن نهایت بهره برداری را نمود و میباید در رأس برنامه‌های دولت قرار گیرد *توجه به موضوع پیشگیری و پیش نگری از گسترش بافت‌های فرسوده با پیش بینی موضوع در سیاست گذاریها و برنامه‌ریزیهای موردنظر *توانمندسازی در همه ابعاد نیز یکی از اصلیترین محور‌های سند خواهد بود و با توانمندسازی ساکنین گام‌هایی مؤثر در مسیر بهسازی و نوسازی و ارتقای کیفیت برداشته خواهد شد *خروج از ابعاد صرفا فیزیکی کالبدی به سمت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از محور‌های مهم دیگر میباشد *توجه به تفاوت شیوه‌های مواجهه با عرصه‌ها و پهنه‌های مختلف محله‌های هدف در بازآفرینی شهری * توجه به موضوع رفع فقر شهری و تاب‌آوری شهری در بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی و توجه به شیوه‌های متفاوت بهسازی و نوسازی در بافت‌های تاریخی، فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی از سایر محور‌های مهم سند میباشد سند تنظیم شده پیرو تشکیل 21 جلسه کمیته راهبردی بازنگری سند و طرح و بررسی در 7 جلسه کارگروه تخصصی و4 جلسه کمیته فرعی کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست هیئت دولت بررسی و تصویب و در نهایت در جلسه مورخ 16/6/1393 هیئت محترم دولت تصویب و بنا به ابلاغیه شماره 74900/48601هه مورخ 2/7/1393 معاون محترم اول ریاست جمهوری به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردید. *معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال