تشکل‌ها؛ هم افزایی یا چنــگ انـــدازی؟ | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

تشکل‌ها؛ هم افزایی یا چنــگ انـــدازی؟


گروه ساخت وساز‌: صنعت ساختمان تشکل‌های زیادی دارد و در برخی موارد حتی چندین تشکل وظایف‌شان به هم شباهت دارد و باعث تداخل کاری آنان شده‌است‌. شواهد و قرائن نشان میدهد این تشکل‌ها به خوبی ساماندهی نشده‌اند بلکه صرفا به صورت جزیره‌ای مشغول به کار میباشند بنابراین قدرت نقش آفرینی چندانی ندارند‌. در کنار معضل فقدان ساماندهی، میتوان به سهم خواهی تشکل‌ها اشاره کرد‌. هرکدام به نوعی سعی میکنند برساخت و ساز چنگ بیندازند و به قدر توان خود از این نمد کلاهی بدوزند‌. البته مخالف پویایی و قوی شدن تشکل‌ها نیستیم اما مشکل آنجاست که اغلب برای کیفیت این صنعت اقدامی انجام نمیدهند و سهم خواهی به عنوان اصل محوری در بین تشکل‌ها سبب شده تا هرکدام از آنها به دیگری به چشم رقیب نگاه کنند‌. در آستانه هفته وحدت هستیم و خارج از موضع وحدت فرقه‌های اسلامی، این موضوع باید در تمام زمینه‌ها لحاظ شود اما متأسفانه باید گفت این وحدت در بین تشکل‌های ساختمانی به چشم نمیخورد‌. پیام ساختمان برای ریشه یابی فقدان وحدت و راهکار‌های موجود سراغ دو تن از صاحب نظران و فعالان انجمن شرکت‌های کنترل و بازرسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان رفته است‌: اتحادیه صنوف تشکیل شود علی اصغر کاردوست‌، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های کنترل و بازرسی به خبرنگار پیام ساختمان گفت‌: اگرچه در صنعت ساختمان ما بین تشکل‌ها اتحاد وجود ندارد اما به این معنا نیست که سایه هم را با تیر بزنند‌. در این میان بعضی از تشکل‌ها که اشتراک منافع دارند ممکن است‌، دچار اختلاف نظر‌هایی باشند چراکه در کشور ما اتحادیه صنوف صنعت ساختمان وجود ندارد تا این صنوف را در کنار هم جمع کند‌. وی با بیان اینکه انجمن‌های صنفی نقش توسعه دهنده ندارند‌، گفت‌: وظایف به درستی تقسیم و ساماندهی نشده‌است و اصولا مرکزی که این کار را بر عهده داشته باشد‌، وجود ندارد‌. هر تشکل به فراخور نیاز و توانایی که دارد برای خودش وظایفی تعریف کرده؛ بنابراین خود‌شان به خود‌شان وظیفه محول کرده‌اند و به همین خاطر ممکن است تداخل‌هایی هم وجود داشته باشد‌. کاردوست در مورد نقش وزارت راه و شهرسازی در فاصله گرفتن تشکل‌ها از همدیگر گفت‌: وزارت راه و شهرسازی عامل دوری تشکل‌ها نبوده اما میتوانست عامل نزدیکی آنها باشد که البته تاکنون هیچ نقشی ایفا نکرده‌است‌. وی در مورد منزوی شدن انجمن شرکت‌های کنترل و بازرسی و تقویت برخی از انجمن‌های صنعت ساختمان اظهار داشت‌: شرکت‌های کنترل و بازرسی تنها شرکت‌هایی هستند که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای آنها جایگاه تعریف شده‌است چرا که قطعا یک شخص هراندازه هم که توانا باشد نمیتواند وارد مقوله کنترل و بازرسی شود و باید برای نظارت یک تشکل حقوقی تشکیل شود؛ متأسفانه سازمان نظام مهندسی شرکت‌های من درآوردی حقوقی تأسیس کرده که خلاف قانون است‌. عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های کنترل و بازرسی خاطرنشان کرد‌: اگر وزارت راه و شهرسازی قانون را اجرا کند‌، جایگاه ما به اصل واقعی اش برمی گردد اما اینکه اختیار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به دست سازمان نظام مهندسی بسپارند‌، حق برخی تشکل‌ها ازجمله انجمن شرکت‌های کنترل و بازرسی ضایع میشود‌. متأسفانه دفتر تشکل‌های حرفه‌ای و نظامات مهندسی وزارت راه و شهرسازی صرفا برای سازمان‌های نظام مهندسی عمل کرده و کمتر وضعیت سایر تشکل‌ها را بررسی نموده‌است‌. نظام مهندسی یا کدخدای ساخت وساز سید عباس ذاکری، رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی نیز به خبرنگار پیام ساختمان گفت: عدم قرارگیری هرکدام از تشکل‌ها در جایگاه خود باعث ایجاد اختلاف بین آنها شده است. وی افزود: سازمان نظام‌مهندسی را مساوی نظام‌مهندسی کشور میگیرند درصورتیکه این سازمان حتی حق تصمیم‌گیری در مورد اعضای خود را ندارد.این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به‌صورت تلویحی در طول 19 سال بعد از ابلاغ قانون، اختیارات خود را به این سازمان تفویض کرده و این امر فرار از مسئولیت و خلاف قانون است و اختیارات تفویض شده بالاتر از حد توان و جایگاه سازمان نظام‌مهندسی میباشد. وی اظهار داشت: این اختیار بیش‌از اندازه و فراتر از قانون در حالی است که حتی سازمان نظام‌مهندسی در هر استان به استناد ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون تنها حق پیشنهاد ظرفیت اشتغال اعضا در سال را به شورای مرکزی دارد و موضوع از طریق شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارجاع داده میشود و تصمیم گرفته میشود. یعنی حتی شورای مرکزی حق تعین ظرفیت اشتغال را هم ندارد و فقط میتواند پیشنهاد دهد. البته بعد ابلاغ نظامات اداری ( مبحث دوم ) موضوع به جای پیشنهاد به شورای مركزی به هیأت چهر نفره استان جهت تصویب ارجاع می شود و در صورت تأیید پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. ذاکری افزود: سازمان نظام‌مهندسی به خودش حتی اجازه میدهد درباره کاردان‌ها اظهارنظر کند چون تا امروز به‌گونه‌ای نشان داده‌شده که متولی امر ساخت‌وساز و نظارت عالیه ، با سازمان‌های نظام‌مهندسی است. وقتی تشکلی خودش را دارای چنین اختیاراتی تصور کند، معلوم است سرنوشت تشکل‌های دیگر چه خواهد شد. حتی اغلب شهرداران و مدیران کل راه و شهرسازی هم تلقیشان این است که نظرات سازمان نظام‌مهندسی حجت است. رئیس سازمان نظام کاردانی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: این دخالت تنها در سازمان نظام کاردانی خلاصه نمیشود بلکه در کار انبوه‌سازان و سایر صنوف هم دخالت میکنند. نتیجه این رفتار باعث ایجاد فاصله بین سازمان نظام‌مهندسی و دیگر تشکل‌ها شده است. بنابراین ریشه مشکلات این است که تصور نادرستی در جامعه خصوصاً بین مسئولین رده بالای كشور حتی بعضی از نمایندگان مجلس شکل‌گرفته است که باعث شده سازمان نظام‌مهندسی فکر کند کدخدای ساخت‌وساز است. البته جای خرسندی است که جناب آقای دکتر آخوندی با توجه به اشرافییتی که بر قانون دارند، به دنبال بهبود وضعیت هستند. البته مشروط بر اینكه بتوانند در بحث اصلاح قانون كه وارد فاز بعدی شده و می رود كه در صحن علنی مجلس بررسی نهائی شود ورود پیدا كند. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دکتر مظاهریان ازنظر سایر تشکل‌ها در کمیته قانون نظام جامع ساخت‌وساز کشور و یا جلسات شورای تؤسعه و كمیته اصلاح مبحث دوم استفاده کنند، بسیار مفید خواهد بود اما در حال حاضر به دلیل اینکه فقط از نمایندگان سازمان نظام‌مهندسی استفاده میکنند، این روش مارا به جائی نخواهد رساند و ساخت و سازها باز هم با تك صدائی پیش خواهد رفت . برای برون رفت از معضلاتی كه ساخت و ساز ما گریبان گیر آن است نیاز به اتاق فكر و یا اتاق هم اندیشی است كه جناب آقای مهندس سعیدی كیا وزیر محترم وقت با تشكیل شورای توسعه و افزایش اعضای آن به 30 نفر و اجازه ورود به نمایندگان تمامی تشكل‌ها ، انجمن ها ، شركت‌ها و نیز شهرداران و نماینده سازمان استاندارد كشور توانست به این مهم دست یابد و نتایج مطلوبی هم به دست آورد كه می توان به دستورالعمل اجرائی انبوه سازان ، شركت های آزمایشگاهی ( جوش ، بتن و خاك ) شركت‌های بازرسی و نهایتاً دستورالعمل سازندگان مسكن اشاره كرد و همچنین اصلاح آئین نامه اجرائی قانون و دستورالعمل حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مهندسین و كاردان‌ها در بخش‌های طراحی و نظارت از جمله كارهای شورای تؤسعه نظام مهندسی بود كه متاسفانه به علت تغییر هیأت وزیران در دولت دهم و عدم پیگیری آن ، موضوع مسكوت ماند و ابلاغ نشد. امیدواریم جناب دكتر مظاهریان با توسعه شورای توسعه و استفاده از كسانی كه تجربه خوبی كه در این موارد داشته ودارند بتوانند به اهداف مورد نظر با جامعیت بیشتر و درمدت زمان كوتاهی نائل شوند.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال