توسعه مديريت بحران نياز به زمان دارد | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

توسعه مديريت بحران نياز به زمان دارد


گروه تاسیسات: زیرساخت‌های شهری و ساخت‌وسازهای شهر تهران ناپایدارند و بر این امر همه كارشناسان اتفاق نظر دارند. تاسیسات شهری حتی تاب توان پدیده‌های عادی طبیعی را نیز ندارند، شاهد آن نیز مشكلاتی است كه با وقوع حوادث كوچكی همچون بارانی كه به سیلاب و راهبندان میانجامد و شریان‌های اصلی شهر را میبندد، وضعیتی كه حتی در شرایط عادی نیز حادثه‌‌ساز میشود. این همه در دل كسانی كه در هراس آن روز واقعه اخبار زلزله‌های دور و نزدیك را رصد میكنند دلهره میافكند. دیدار با علی احمدی كارشناس مدیریت بحران سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران مجالی به دست داد تا از آمادگی این شهر در روزهای بحرانی بگوییم: پیام ساختمان: كمی در مورد سازمان مدیریت بحران بگویید چه تدابیری برای تجهیز شهر تهران در مواقع بحرانی از نظر زیرساختی و مدیریتی انجام شده است؟ باید قبول كنیم خیلی چیزها نیاز به زمان دارند، نمیتوان در عرض 10 تا 15 سال شهر را كاملاً امن كرد اما در این بازه 10 تا 15 سال میتوان مقدمات یك سری كارهای اصلی را فراهم كرد. با توجه به تاریخ و سابقه‌ای كه سازمان مدیریت بحران داشته است ما پیشرفت خوبی داشته‌ایم؛ اتاق بحرانی كه وجود دارد، سامانه‌های تشخیصی كه ایجاد شده است؛ سامانه‌های تشخیص خسارت؛ ایستگاه‌های مدیریت بحرانی كه در مناطق مختلف برقرار شده است؛ پایگاه‌های مدیریت بحران ویژه و منطقه و آموزش افرادی موسوم به گروه‌های دوام كه نزیك به 51 هزار نفر میشوند، آنها آموزش دیده‌اند تا كار تخصصی بكنند و نه اینكه تنها جان خودشان را نجات بدهند. اینها و كارهای دیگر از این قبیل همه اینها نشانگر این است كه روال كار به خوبی پیش میرود. الان در هر منطقه و در هر ناحیه یك پایگاه مدیریت بحران ایجاد شده و در تلاشیم تا آن را به هر محله گسترش بدهیم. تبلیغات و فیلم‌های آموزشی خوبی تدارك دیده شده كه به جنبه فرهنگی و فنی و حتی جنبه‌های اجتماعی موضوع پرداخته شده است. گمان من این است كه با توجه به سابقه‌ای كه داریم تا حالا خوب پیش رفته‌ایم مضاف بر اینكه باید صبور باشیم. وقتی چیز خوب را بخواهید باید آهسته و پیوسته تلاش كنید تا به آن برسید؛ هیچ چیز خوبی یكباره به دست نمیآید. ما چند پروژه بین‌المللی بسیار عالی انجام داده‌ایم همینطور اتاق بحران ما آنقدر تجهیز شده است كه آن را میتوانیم با اتاق‌های بحران كشورهای خیلی پیشرفته مقایسه كنیم. سامانه‌هایی تهیه شده است كه بسیار خوب كار میكنند و بر روی سامانه‌هایی كار میشود كه الان فقط در كشورهای پیشرفته میتوانید مشابه آن را ببینید. پیام ساختمان: قبول دارید كه در مورد آگاهیرسانی و كارهای تبلیغی كم كار شده است و مردم با فعالیت‌های شما چندان آشنا نیستند؟ اگر اتفاقی بیفتد نمیدانند كه چنین مراكزی وجود دارد و اصلاً اگر چنین اتفاقی بیفتد چنین كارهایی را باید انجام دهند. اینجا سازمان مدیریت بحران شهر تهران است یعنی ما كاری فراتر از این شهر انجام نمیدهیم. نمیتوانم بپذیرم كه مردم تهران اطلاع زیادی راجع ‌به فعالیت‌های این سازمان و اصول ایمنی و امنیت در شرایط بحرانی نداشته باشند. شاید خیلی از مردم در شهرهای دیگر به این اصول آگاهی كمتری داشته باشند اما فكر میكنم وضعیت تهران بهتر است، دلیل آن نیز تمركزگرایی مدیریت بحران در تهران بوده است. به‌علاوه اینكه آگاهیرسانی و اطلاع‌رسانی جزو چیزهایی است كه نیاز به زمان دارد. نمیتوانیم بگوییم كه الان 10 میلیون جمعیت تهران همگی به اصول ایمنی در شرایط بحرانی آشنا شوند. هرگز ظرف یكسال یا دو سال و یا حتی 5 سال چنین نخواهد شد. این كارها روند افزایشی دارند و مسئله اساسی اینجا زمان است. در داخل سازمان اتفاقاً كارهای تبلیغاتی خیلی خوبی صورت گرفته كه بسیاری از آنها را در سطح شهر میبینیم. بروشورهای مختلف، فیلم‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، كتاب‌های مختلف كه به مردم آموزش میدهد كه حتی سازه‌هایشان و وسایل داخل خانه را چگونه بگذارند تا در مواقع بحرانی مانند زلزله مقاوم باشد. بازیهای كامپیوتری طراحی شده است كه متناسب با مدیریت بحران است. پیام ساختمان: در ماه‌های گذشته اتفاقاتی روی داد مانند توان بیسابقه در تهران كه شهروندان را دچار مشكل كرد و دوباره در بین شهروندان این شائبه ایجاد شد كه آیا شهر تهران در برابر حوادث آمادگی دارد یا به سادگی در وضعیت بحرانی قرار میگیرد؟ فكر میكنم بیشتر این شائبه‌هایی كه ایجاد شده است جنبه انتقادی دارد و گویندگان در بیشتر مواقع نیمه خالی لیوان را میبینند. در پدیده‌های طبیعی مانند باد و توان و یا سیلاب كسی مقصر نیست این‌ها حوادثی طبیعی هستند و طبعاً پیامدهایی نیز در پی دارند؛ اما اگر مدیریت پس از حادثه باعث بحران بشود آنگاه میتوانیم انگشت تقصیر را به سمت مدیریت بحران شهر تهران نشانه برویم. بادی آمده است و درختی را از جا درآورده و احتمالاً آن را بر روی خودرویی انداخته است، شاید شهروندانی نیز در این حادثه زحمی شده باشند. حادثه وقتی اتفاق افتاده میافتد پیامدهایی با خود در پی خواهد داشت و اینها پیامدهای حادثه توان است؛ پیامدهای نوع مدیریت پس از آن نیستند. پیام ساختمان: در عرصه عمومی و بین مردم سؤالی این است كه نه شهر تهران و نه مدیریت آن ظرفیت این اتفاقات را ندارد و با تلنگری به سادگی از شرایط عادی خارجی میشود، بارانی عادی میتواند سیلابی درست كند. این هراس ایجاد شده كه در مواجهه به اتفاقات بزرگتر بر سر شهروندان چه پیش خواهد آمد. بهتر است به صورت فنی و تخصصی صحبت كنیم. هنگامی كه به مدیریتی ایراد گرفته میشود باید علمی و دقیق باشد و گفته شود به كدام جنبه ایراد و اشكال گرفته میشود. ممكن است از نگاه عموم مردم بارانی خیلی كوچك باشد یا پدیده‌ای طبیعی را خیلی عادی فرض كنند اما در نگاه فنی این شرایط و روال تأثیرگذار است. از نظر ما ممكن است یك بارندگی 10 میلیمتری با بارندگی 20 میلیمتر از نظر اثر و نتیجه هیچ تفاوتی نداشته باشند. با تلقی عمومی و شائبه‌ها و شایعات كاری نداریم، اگر در اینجا مدیریت كاری را میتوانسته است انجام بدهند و چون انجام نداده كه این پیامدها را داشته است آنگاه شما میتوانید آن مدیریت را زیر سؤال ببرید. پیام ساختمان: ارزیابیهایی در مورد اتفاقاتی مانند زلزله و مانند آن داشته‌اید كه چگونه در آن شرایط میشود وضعیت را مدیریت كرد؟ آیا این آمادگی وجود دارد كه در آن شرایط حساس چه مراكزی وظیفه انجام مأموریت خطیر را بر عهده دارند؟ در سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران ارزیابیهایی كه وجود دارد به صورت مانور انجام میشود. یا در شرایط خاصی مانند چهارشنبه‌سوری كه شرایط شهر كمی از حالت عادی كمی فراتر میرود، مانورهایی صورت میگیرد. اتاق بحران نیز طراحی شده كه تمام مدیران دولتی برای مدیریت آن بحران ایجاد شده گردهم بیایند. در مانورهای مختلف این اتفاق افتاده است و مدیران جمع شده‌اند و از این اتاق استفاده شده است. سامانه‌هایی كه وجود دارد مانند سامانه تخمین خسارت و سامانه موبایل GIS كه برای جمع آوری اطلاعات و تخمین اینكه چقدر حادثه اتفاق افتاده است تدارك دیده شده است. اینها سامانه‌هایی است كه هر روز ما داریم از آن استفاده میكنیم و آن را توسعه میدهیم. سامانه خسارت میتواند تخمین بزند كه با یك زلزله احتمالی چقدر خسارت اتفاق میافتد و چقدر خانه تخریب میشود و در چه جاهایی تخریب گسترده‌تری اتفاق میافتد. نفشه‌های مختلف مدیریت بحران تهیه شده و اطلس‌های مدیریت بحران وجود دارد و نسبت به موضوع میزان خسارات احتمالی و جاهای پرخسارت آمادگی و شناختی كلی در سازمان وجود دارد. همین الان روی بسیاری از سازه‌هایی كه اشكال دارند و بافت‌های فرسوده كار میشود و تدابیری دارد صورت میگیرد كه بتوانیم اینها را كنترل كنیم. همینطور سازه‌هایی كه روی گسل‌ها قرار دارند را با بشود كنترل كرد و اگرنه آنها را جابجا كنیم. بر روی این موضوعات دارد بررسی میشود و تمامی این سیستم‌ها و دستاوردها در چندین مانوری كه سازمان برگزار كرده به كار گرفته شده است، خوشبختانه تا كنون مشكلی ایجاد نشده است.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال