ارز در برزخ مبادلات | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

ارز در برزخ مبادلات


گروه بازار ساختمان: در شرایطی كه دولت تلاش دارد ارز را تك نرخی و ارز مبادله‌ای را جایگزین ارز مرجع كند یكی از مهم‌ترین مسائل نرخ این نوع ارز است؛ امری كه میتواند به شكل مستقیم در بازار مصالح ساختمانی و به تدریج در بازارهای موازی مانند مسكن تأثیرگذار باشد. این مسائل در حالی بحث روز است كه بودجه كشور در كمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. سؤال مهمی كه در این میان میتواند مطرح باشد این است كه آیا صادرکنندگان از ارز مبادله‌ای استقبال میکنند یا همچنان ارز آزاد را ترجیح میدهند. از طرف دیگر در صورتی که آنها مجبور به ارائه ارز خود به اتاق مبادله شوند و از بخش تولید نیز حمایتی نشود چه روی خواهد داد؟ با توجه به بررسی بودجه در مجلس و بندی كه درباره مدیریت ارزی كشور در آن آمده ، سؤال دیگر این است كه آیا اتاق مبادله از ارز صادركنندگان بهره‌مند میشود؟ ارز در كدام بازار رضی میری، رئیس كنفدراسیون صادرات ایران كه متشكل از اتحادیه های صادرات محور است، به خبرنگار پیام ساختمان گفت: صادر كنندگان ارز را به نرخ آزاد می فروشند تا بتوانند هزینه های تولید را تامین كنند و چرخه تولید (تولید و ارزآوری) استمرار یابد. وی در مورد اینکه ؛چرا صادرکنندگان همچنان از عرضه ارز در اتاق مبادلات خودداری میکنند، درحالیکه دولت برای تأمین ارز مركزمبادلات بر این اقدام اصرار دارد، تاكید میکند: صادرکننده ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را به اتاق مبادله نمیدهد چرا كه نرخ 3300 تومان با 2400 تومان خیلی تفاوت دارد و تولیدکننده باید هزینه‌های تولید را با ارز آزاد تأمین كند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صنایع انرژی ایران با بیان اینكه من خیلی با اتاق مبادله موافق نیستم تصریح كرد: اگر نتوانسته اند با 700 میلیارد دلار ارز نفتی بازار را تنظیم كنند به چند میلیارد دلار ارز صادرات كالاهای سنتی چه كار دارند. این رفتار دولت مرا به یاد سخن سعدی میاندازد كه گفته است تو كه ندانی در سرایت كیست چه دانی كه در افلاك چیست بنابراین وقتی دولت نتوانسته 700 میلیارد دلار ارز نفتی را مدیریت كند به چند دلار ارز حاصل از صادرات كالاهای سنتی چه كار دارد. اردكانی كه رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صنایع انرژی ایران هم هست، تصریح میکند: اگر دولت نمیتواند بازار ارز را در تعادل نگه دارد نباید به صادركننده فشار آورد. ما كه ارز نداریم اردكانی درباره نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات شركت های زیرمجموعه این اتحادیه گفت: از یك طرف چون میزان صادرات صنایع انرژی به اندازه ای نیست كه بتواند نیازهای وارداتی خود این بخش را تامین كند و از طرف دیگر بخش انرژی به فناوری های برتر High Techمربوط می شود ، بنابراین بیشتر ارز حاصل از صادرات این صنایع ، صرف تامین ارز برای واردات كالاهایی می شود كه برای فعالیت همان صنایع مورد نیاز است. علی شمس اردكانی ادامه داد: برای مثال برخی تولید كنندگان تجهیزات با قیمت‌هایی برای آلومینیوم مواجهند كه برای آنها مقرون به صرفه نیست، از این رو بخشی از آلومینیوم مورد نیاز خود را از خارج وارد می كنند و كل درآمد ارزی آنها تنها میتواند 20 درصد از آلومینیوم مورد نیازشان را تأمین كند. اغلب فعالان صنایع مربوط به فناوریهای برتر همین شرایط را دارند ولی تجار بخش سنتی شاید شرایط دیگری داشته باشند چرا كه آنها نیازهای كلان وارداتی ندارند. علی حمزه نژاد،عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی هم هشدار داد: اجبار در ارائه ارز صادراتی به اتاق مبادله به اصل صادرات و بعد از آن به تولید لطمه میزند و موجب میشود فعالان عرصه صادرات یا در تجارت خارجی خود ناكام شوند یا از فعالیت در این زمینه ناامید شوند. چرا كه هم در انتقال ارز به داخل كشور با مشكل مواجه هستیم و هم ارائه اطلاعات ارزی به اتاق مبادله میتواند به افشای اطلاعات مربوطه بینجامد و با توجه به تحریم ممكن است خریدار خارجی مورد تحریم قرار گیرد و در نهایت این تجارت با چالش یا توقف مواجه شود. پس صادركنندگان با ارز حاصل از تجارت خود چه میکنند؟ اردكانی رئیس مجمع ایران برای فردا (صادرات – واردات) خاطر نشان كرد: بیشتر بازرگانانی كه با تركیه تجارت دارند، صادرات و واردات را در همان داد و ستد خود همپوشانی می كنند بنابر این تنها آن بخش می تواند به انتقال ارز به داخل كشور بپردازد كه تجارت متنوع كالاهای سنتی مانند فرش و پسته و مانند آنها را دارد. اول زیان تولید بعد كاهش صادرات اصولا شما در جامعه ای زندگی می كنید كه قیمت اكثر كالاها بر اساس نرخ ارز آزاد است و در این شرایط اگر شما ارزی را كه با زحمت به دست آورده اید به جای نرخ آزاد به نرخ مبادله ای به ریال تبدیل كنید و بعد هزینه های تولید مانند مواد اولیه را بر اساس نرخ آزاد بخرید، در آن صورت زیان شما را چه كسی پوشش خواهد داد. رئیس كنفدراسیون صادرات ایران در مورد تأثیر تبدیل ارز حاصل از صادرات به نرخ مبادله‌ای بر تولید اظهار داشت: اصولاً در جامعه ما قیمت اكثر كالاها بر اساس نرخ ارز آزاد است و در این شرایط اگر شما ارزی را كه با زحمت به دست آورده‌اید به جای نرخ آزاد به نرخ مبادله‌ای به ریال تبدیل كنید و بعد هزینه‌های تولید مانند مواد اولیه را بر اساس نرخ آزاد بخرید، در آن صورت زیان شما را چه كسی پوشش خواهد داد. وی با تاكید بر اینكه بیشتر صادركنندگان، خود تولیدکننده هستند، خاطرنشان كرد: برای صادرات باید تولید كرد و اگر هزینه تولید به اندازه‌ای باشد كه صرفه اقتصادی نداشته باشد، صادراتی هم در كار نخواهد بود. از چه میهراسند حمزه نژاد عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی معتقد است: اگر صادركننده قیمت فروش كالا را با ارز مبادله‌ای مثلاً 2400 تومانی حساب كند، باید قیمت ها را افزایش بدهد كه در آن صورت دیگر خریدار حاضر به معامله نیست. حال اگر صادر کننده با ارز آزاد (مثلاً 3500 تومانی) وارد عرصه صادرات شود و بعد آن را به ارز مبادله‌ای تبدیل كند، خودش متضرر میشود، بنابراین در هر دو حالت صادرکننده زیان میبیند. آیا باز هم صادركننده را مقصر میدانید؟ درحالیکه هر چیزی باید به اندازه باشد همان طور كه فعال اقتصادی باید مالیات و عوارض بدهد تا چرخ كشور بچرخد اما به گونه ای نباشد كه امكان فعالیت از بین برود و صادرات بخوابد. اگر صادراتی انجام نشود ، سودی به دولت تعلق نمیگیرد. این صادرکننده مصالح ساختمانی ادامه داد: صادركننده در هنگام صدور كالا باید تعهدنامه ارزی را امضا كند كه در صورت تعیین عوارض صادرات، موظف به پرداخت آن تعهدنامه ارزی خواهد شد. اكنون هم در ماده 32 پیش‌نویس قانون بودجه 92 این تعهدنامه مطرح‌شده و در صورتی كه كمیسیون تلفیق آن را بپذیرد و به قانون تبدیل شود، صادركنندگان باید بخشی از ارز حاصل از صادراتی را كه از آذرماه 1391 انجام داده‌اند ،به موجب همان تعهدنامه بپردازند. حمزه نژاد توضیح میدهد كه نحوه محاسبه آن هم ده دلار در هر تن محصول صادر شده است. این در حالی است كه قبل از سال 1392 با سازمان توسعه تجارت توافق‌نامه‌ای داشتند كه ارز حاصل از صادرات به چند طریق استفاده شود: در ازای آن كالا واردات كنند، در صورتی كه بدهی ارزی وجود دارد آن را در ازای بدهی بازپرداخت كنند یا آنكه در اختیار واردکننده دیگری قرار دهیم تا واردات كند. این خیلی خوب بود اما اینكه در بودجه بیاید كه ارز حاصل از صادرات حتماً به اتاق مبادله داده شود تا آن مركز ارز را به هر كسی میخواهد بدهد، برای صادركنندگان خوب نیست. این صادرکننده مصالح ساختمانی تاكید كرد: براین اساس اگر من از ارز خود استفاده كرده باشم باید ارز را از بازار آزاد بخرم تا بتوانم آن تعهد ارزی را به انجام رسانم. رضی میری در خصوص اینكه آیا ارز آزاد همان بازار غیر رسمی نیست كه دولت آن را قبول ندارد ، گفت: ارز آزاد رسمی است و حتی خود دولت اعلام كرده كه واردكنندگان برای واردات كالاهای اولویت نهم و دهم ارز خود را از صرافی های معتبر خریداری كنند. در پایان این سوال مطرح است که چرا قوانین صادرات تا این حد سریع تغییر میکند و آیا مسئولان با عوارض صادراتی در پی تنظیم بازار داخلی و صیانت از منابع ملی هستند یا تنها برای تأمین هزینه‌های دولت آن را مطرح میکنند؟ همچنین خوب است كمی هم به پیامد آنچه در تجارت خارجی انجام میشود، اندیشید كه حق با اتاق مبادله است یا صادرکنندگان.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال