آنچه پیمانکاران باید از بیمه بدانند | پیام ساختمان

پرتیراژترین نشریه ساختمان از 1382

آنچه پیمانکاران باید از بیمه بدانند


گروه ساخت‌وساز: اهمیت بیمه در صنعت ساختمان ما را بر آن داشته تا در خصوص بیمه‌های مختلف مطالبی را به مخاطبان ارائه کنیم. مطالبی که جنبه آموزشی هم برای دست‌اندرکاران صنعت ساختمان داشته باشد. در این شماره در رابطه با انواع پوشش‌های مختلف بیمه‌ای برای مجریان و پیمانکاران ساخت‌وساز با مهندس محمدرضا نجفی ساروکلایی، عضو سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و عضو هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای ارزیابان خسارت صنعت بیمه گفتگو نمودیم. وی کارشناسی خود را در رشته عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران اخذ نموده و اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی هستند. نجفی در طول این مدت موفق شده مدارک حرفه‌ای مانند پایه یک و کارشناسی رسمی(موضوع ماده 27) از وزارت راه و شهرسازی، کارشناسی استاندارد از سازمان ملی استاندارد، مهندسی کیفیت از سازمان مدیریت صنعتی و ارزیابی خسارت بیمه‌ای از بیمه مرکزی را نیز در کارنامه خود داشته باشد. پیام ساختمان: پیمانکارانی که میخواهند از این بیمه استفاده کنند، از کجا باید شروع کنند و چگونه باید اقدام کنند؟مهم‌ترین بخش کار این است که بیمه‌گذار باید ریسک های منتهی به حوادث مختلف خود را به‌دست آورد و بعد از آن حداقل و حداکثر خسارات محتمل به پروژه را از زوایای مختلف اشیاء، اشخاص و مسئولیت محاسبه کند. بعد از این مرحله، تصمیم بگیرد که کدام بخش را به بیمه منتقل نموده و کدام بخش را خودش مدیریت نماید. بدیهی است در این مرحله به کمک نمایندگیها و کارگزاریهایی که به همین منظور فعالیت مینمایند، امکان خرید بیمه‌نامه فراهم میگردد و لیکن اعتقاددارم که هر گاه مابین نمایندگی های بیمه‌ای و بیمه‌گذاران، مشاوران بیمه‌ای قرار داشته باشند بیمه‌نامه‌هایی به‌مراتب قوی تر خریداری خواهند نمود. در این مرحله بیمه گر کارشناس خود را جهت بازدید و محاسبه ریسک پروژه اعزام مینماید. بدیهی است هر چه سیستم ایمنی،بهداشت و محیط‌زیست (HSE) قویتری در پروژه حاکم باشد متناسبا ریسک پروژه باید پائین تر بیاید یعنی بیمه‌گذار میتواند مدعی تخفیف بیمه‌ای بیشتری باشد. هر بیمه‌نامه‌ای کلوزهایی جهت افزایش یا کاهش پوشش های بیمه‌ای و یا حد گذاشتن برای پرداخت خسارت های سنگین تعیین مینماید. پس از بازدید کارشناس بیمه گر و مشخص شدن وضعیت ریسک پروژه بیمه گر میتواند نرخ بیمه‌ای خود را به بیمه‌گذار اعلام نماید. همچنین اعمال افزایش و کاهش کلوزهای مربوطه فوق‌الذکر در این مرحله قابل توافق و نهایی نمودن میباشد. بنابراین پیمانکاران باید برای خود مشاوران بیمه‌ای داشته باشند تا آنچه مورد نیاز واقعی پوشش ریسک پیمانکاران است را به‌دست بیاورند و متناسب با این ریسک بیمه خریداری نمایند. به همه خوانندگان توصیه مینمایم که شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای بیمه‌ای خود را به خوبی مطالعه نمایند و در پای بیمه‌نامه‌های خود نام یک ارزیاب حقیقی و یا موسسه حقوقی ارزیابی خسارت مورد تائید بیمه مرکزی را جهت ورود این افراد در زمان وقوع خسارت به‌عنوان افرادی که مسئول هستند تا خسارت را بررسی نمایند، درج کنند.پیام ساختمان: لطفاً در خصوص ارزیاب خسارت بیمه‌ای بیشتر توضیح دهیدمن در تعریف و نقش ارزیاب خسارت بیمه‌ای در صنعت بیمه از تعریفی که بیمه مرکزی ج.ا.ا دربند 1 آئین‌نامه 85 شورای عالی بیمه که بعد از بازنگری آئین‌نامه 50 ابلاغ نموده است کمک میگیرم: ارزیاب خسارت بیمه‌ای شخص حقیقی یا حقوقی مستقلی است که دارای پروانه ارزیابی از بیمه مرکزی بوده و مجاز به بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه‌نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه‌ای میباشد. این تعریف و مفاد آئین‌نامه 85 مشخص مینماید که : الف) ارزیاب خسارت بیمه‌ای میتواند فردی حقیقی یا به‌صورت حقوقی در قالب موسسه یا شرکت فعالیت نمایند.ب) کاملاً مستقل و بیطرف باشد. ج) علت بروز حادثه را مشخص، میزان خسارت را تعیین و مهم‌تر از همه میزان تعهد بیمه گر طبق بیمه‌نامه را تشخیص و طی گزارش ارزیابی خسارت ارائه نماید. د) در صورت درخواست بیمه گر یا بیمه‌گذار، نسبت به پی گیری و تسویه خسارت و حتی بازیافت آن نیز اقدام نماید.پیام ساختمان: شرکت های پیمانکاری چگونه میتوانند از خدمات ارزیابان خسارت بیمه مرکزی استفاده نمایند؟قبل از اینکه پاسخ شما را بدهم لازم است نکته‌ای بسیار مهم در حوزه بیمه گر، بیمه‌گذار، بیمه‌نامه، کارشناس و ارزیاب خسارت بیان نمایم. بیمه گر، سازمان فروشنده بیمه و بیمه‌گذار سازمان یا فرد خریدار بیمه میباشد. بیمه‌نامه عقدی است که بین بیمه گر و بیمه‌گذار مبادله گردیده است. کارشناس از سوی بیمه گر و بیمه‌گذار میتواند میزان وقوع خسارت را بررسی و بیان نماید و لیکن ارزیاب خسارت حق تطبیق‌پذیری مابین بیمه‌نامه و نوع،مقدار و مبلغ خسارت به وقوع پیوسته را دارد. در کشورهای توسعهیافته یک بیمه گر نمیتواند خودش هم بیمه بفروشد وهم خسارت بیمه را محاسبه و پرداخت نماید. این موضوعی است که در ایران وجود دارد یعنی در ایران بیمه گر هم بیمه میفروشد و هم خسارت را توسط کارشناسان خودش برآورد نموده و به بیمه‌گذار پرداخت میکند و این موضوعی است که در برخی از موارد موجب اختلاف بین بیمه گر و بیمه‌گذار میشود. در آئین‌نامه 85 که اخیراً از سوی بیمه مرکزی به کلیه شرکت های بیمه‌ای ابلاغ شده است، بیمه‌گذاران حق دارند که در ذیل بیمه‌نامه‌هایی که خریداری میکنند چند نفر ارزیاب خسارت یا موسسه ارزیابی خسارت را به‌عنوان ارزیابان خسارت در زمان وقوع خسارت مشخص نمایند. لذا به کلیه بیمه‌گذاران نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های مختلف اقدام مینمایند توصیه میکنم که نسبت به درخواست درج نام ارزیابان خسارت در ذیل بیمه‌نامه‌ها اقدام نمایند. پیام ساختمان: در چه صورتی قرارداد بیمه به‌صورت یک طرفه لغو میشود؟هر قرارداد بیمه‌ای به طریقی عمرش پایان مییابد حال ممکن است از طریق اتمام مدت اعتبار قرارداد باشد و یا از طریق فسخ یا بطلان باشد، هر یک تعریفی دارد و اما ابطال بیمه‌نامه هم شرایطی دارد که هر یک از موارد ذیل میتواند باطل کننده بیمه نامه باشد:1- فقدان یا معلول بودن یكی از شرایط اساسی عقد که شرایط اساسی عقد خود دارای عوامل مختلفی هست 2- اظهارات كذب عمدی یا گمان عمدی بیمه‌گذار كه منجر به تغییر یا كاهش اهمیت خطر در نظر بیمه‌گر شود3- اضافه بیمه كردن متقلبانه مورد بیمه: ماده 11و 12 قانون بیمه 4- تعدد بیمه با قصد تقلب: ماده 8 و 11قانون بیمه 5- بیمه خطری كه قبل از عقد واقع شده است: ماده 18 قانون بیمه 6- بیمه عمر یا حادثه جسمانی بدون رضایت كتبی بیمه‌شده.پیام ساختمان: چقدر پیمانکاران از بیمه‌ها استقبال میکنند؟در ساخت‌وساز انواع بیمه‌های مورد نیاز به شرح ذیل میباشد:1- بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان 2- بیمه مسئولیت اشخاص ثالث 3- بیمه مسئولیت مهندس مجری / ناظر/ طراح 4- بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی 5- بیمه تمام خطر پیمانکاری 6- بیمه تمام خطر نصب 7- بیمه تمام خطر شکست ماشین آلات 8- بیمه ماشین الات 9- بیمه درمان وحوادث کارگاهی 10- بیمه تضمین کیفیت ساختمان 11- بیمه تجهیز کارگاه 12- بیمه آتش سوزی و....متاسفانه به علت عدم شناخت کافی بر روی بیمه نامه ها ما شاهد هستیم که غالباً پیمانکاران بیمه های مختلف را خریداری نموده اند ولیکن درست خریداری نشده است یعنی حتی پول داده شده اما در جای درست هزینه نشده است. در حالی که فقط با یا یک راهنمایی فنی و اصولی همان پول خرج میشد و در صورت وقوع خسارت لااقل پیمانکار هم منتفع می گردید.

گروه های کالایی
معماری و دکوراسیوندرب اتوماتیک ، کرکره برقی ، جک پارکینگکاشی و سرامیک ، چینی بهداشتیآجر فشاری ، آجر سوراخ دار ، آجر سفالی ، آجر نسوزکفپوش ، پارکت ، لمینت ، دیوارپوش دکوراتیوسنگ ، پوشش سنگی ، قرنیزکاغذ دیواریموزاییک ، سنگ فرش ، واش بتندر و پنجره UPVCترموود و چوب نماخانه پیش ساخته ، کانکس ، خانه چوبیشیرآلات بهداشتیدرب ضد‌ سرقت ، درب ضد حریقشومینهکنیتکس ، رولکس ، پوشش سلولزیرنگ و رزینسفال شیروانیورق کامپوزیت ، ورق آلومینیومسقف کاذبتزئینات و دکوراسیون ، پردهپارتیشن ، غرفه سازی ، ورق ام دی اف ، ورق اچ دی افشیشه ، بلوک شیشه ای ، شیشه خم، شیشه رفلکس، شیشه سندبلاستپله پیش ساخته ، نرده استیلمحوطه سازی ، آبنما، آلاچیق ، نورپردازیمبلمان خانگی ، اداری ، شهریدر و پنجره چوبی ، آلومینیومیدرب و پنجره آهنی ، حفاظ ، نردههود ، سینک ، اجاق گاز و تجهیزات آشپزخانهوان ، جکوزی ، کابین دوش و تجهیزات حمامکابینتپیمانکاری ، خدمات ساختمانیکفپوش صنعتی ، اپکسی ، pvc ، پلی یورتان ، بتنیفایبر سمنتدیوارهای پیش ساخته ، تایل گچی ، کناف ، 3D Panel ، دیوار کاذبورق پلکسی گلس ، پلی کربنات ، پلی استایرن ، پی وی سیموکتیراق آلات ، قفل ، کلید ، دستگیره ، قفل دیجیتال