هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

آرتا بلوک

آرتا-بلوک
تولید کننده بلوک سبک و توزیع کننه انواع مصالح ساختمانی
زمینه های فعالیت
  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » انواع بلوک

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » انواع آجر فشاری

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » پوکه

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » پخش مصالح ساختماني

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » گچ