آرتا بلوک

آرتا-بلوک
تولید کننده بلوک سبک و توزیع کننه انواع مصالح ساختمانی
زمینه های فعالیت آرتا بلوک
  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » انواع بلوک

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » انواع آجر فشاری

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » پوکه

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » پخش مصالح ساختمانی

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » گچ