نیکان تجارت

نیکان-تجارت
شرکت کاغذ دیواری وپارکت لمینت و قرنیز آلات
زمینه های فعالیت نیکان تجارت
  • • معماری و دکوراسیون » پوشش های نما، سقف، دیوار و کف » انواع کفپوش و دیوارپوش

  • • معماری و دکوراسیون » پوشش های نما، سقف، دیوار و کف » کاغذ دیواری

  • • معماری و دکوراسیون » پوشش های نما، سقف، دیوار و کف » پارکت، لمینت و ...

  • • معماری و دکوراسیون » پوشش های نما، سقف، دیوار و کف » سایر موارد مربوط به پوشش های نما، سقف، دیوار و کف

  • • معماری و دکوراسیون » تزئینات و دکوراسیون » سایر موارد مربوط به تزئینات و دکوراسیون

  • • خدمات معماری و دکوراسیون » کابینت » کابینت