گروه تخصصی مهندسی N.S.G

ارائه محصولات آب بندی،افزودنی های بتن و انواع چسب های ساختمانی
زمینه های فعالیت گروه تخصصی مهندسی N.S.G
  • • ساخت و ساز » بتن و صنایع وابسته » افزودنی های بتن

  • • معماری و دکوراسیون » تجهیزات آشپزخانه ، حمام ، استخر » سایر موارد مربوط به تجهیزات آشپزخانه حمام استخر

  • • تاسیسات و تجهیزات » عایق و ایزولاسیون » سایر موارد مربوط به عایق و ایزولاسیون

گروه تخصصی و مهندسی NSG

آب بندی ترمیم ساخت و بازسازی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/13

چاپ در شماره 282 پیام ساختمان ، مورخ 1395/09/13

گروه تخصصی و مهندسیnsg

چسب های آب بندی افزودنی های بتن . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/28

چاپ در شماره 263 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/02

گروه تخصصی و مهندسیNSG

افزودنی های بتن افزودنیهای مواد شیمیایی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/24

چاپ در شماره 266 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/23

گروه تخصصی و مهندسیNSG

اب بندی.ترمیم.و بازسازی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/23

چاپ در شماره 270 پیام ساختمان ، مورخ 1395/06/20

گروه تخصصی و مهندسی NSG

ارائه مواد اب بندی و افزودنی های بتنی با تکنولوژی نانو . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18

چاپ در شماره 287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18

گروه تخصصی و مهندسی nsg

افزودنی های بتنی با تکنولوژی نانو و مواد شیمیایی . . .

آخرین به روز رسانی : 1396/04/31

چاپ در شماره 311 پیام ساختمان ، مورخ 1396/04/31

گروه تخصصی و مهندسیNSG

ارائه مواد آب بندی و افزودنی های بتنی با تکنولوژی نانو . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/09

چاپ در شماره 290 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/09

nsg

shci . . .

آخرین به روز رسانی : 1396/04/10

چاپ در شماره 308 پیام ساختمان ، مورخ 1396/04/10

گروه صنعتی تخصصی nsg

ارائه محصولات آب بندی . . .

آخرین به روز رسانی : 1396/06/25

چاپ در شماره 318 پیام ساختمان ، مورخ 1396/06/25