تحقیق و توسعه فناوری

تحقیق-و-توسعه-فناوری
زمینه های فعالیت تحقیق و توسعه فناوری
  • • ساخت و ساز » تجهیزات و خدمات ساختمانی » سایر موارد به تجهیزات و خدمات ساختمانی

  • • معماری و دکوراسیون » سنگ و پوشش سنگی » سایر موارد مربوط به سنگ و پوشش سنگی

  • • معماری و دکوراسیون » درب و پنجره » حفاظ

  • • معماری و دکوراسیون » تجهیزات آشپزخانه ، حمام ، استخر » وان و جکوزی

  • • معماری و دکوراسیون » تجهیزات آشپزخانه ، حمام ، استخر » سایر موارد مربوط به تجهیزات آشپزخانه حمام استخر

  • • تاسیسات و تجهیزات » تجهیزات تاسیساتی » سایر موارد مربوط به تجهیزات تاسیساتی

  • • تاسیسات و تجهیزات » تجهیزات تاسیساتی » لوله و اتصالات

تحقیق و توسعه فناوری

کانالهای پیش ساخته هدایت آب های سطحی مخصوص بام و تراس . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/12/07

چاپ در شماره 294 پیام ساختمان ، مورخ 1395/12/07

تحقیق و توسعه فناوری

کانال های پیش ساخته هدایت آب های سطحی nicoll . . .

آخرین به روز رسانی : 1396/01/26

چاپ در شماره 297 پیام ساختمان ، مورخ 1396/01/26

تحقیق و توسعه فناوری

سیستم ناودان upvc پیش ساخته . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/12/21

چاپ در شماره 296 پیام ساختمان ، مورخ 1395/12/21

تحقیق و توسعه فناوری

تصفیه آب . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/02

چاپ در شماره 289 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/02

. . .

آخرین به روز رسانی : 1395/12/14

چاپ در شماره 295 پیام ساختمان ، مورخ 1395/12/14

تحقیق و توسعه فن آوری

ناودان UPVC . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/28

چاپ در شماره 264 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/09

تحقیق و توسعه فن آوری

کانال های پیش ساخته . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

چاپ در شماره 293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

تحقیق و توسعه فناوری

کانال پیش ساخته . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/11/16

چاپ در شماره 291 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/16

تحقیق و توسعه فن آوری

کانال های پیش ساخته . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/24

چاپ در شماره 266 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/23

تحقیق و توسعه فن آوری

. . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/28

چاپ در شماره 263 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/02