شورلول ایران(کرایتون کانادا)

زمینه های فعالیت شورلول ایران(کرایتون کانادا)
  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » ملات خشک

  • • ساخت و ساز » مصالح پایه » سایر موارد مربوط به مصالح پایه

  • • ساخت و ساز » بتن و صنایع وابسته » افزودنی های بتن

  • • معماری و دکوراسیون » پوشش های نما، سقف، دیوار و کف » سایر موارد مربوط به پوشش های نما، سقف، دیوار و کف

  • • معماری و دکوراسیون » پوشش های نما، سقف، دیوار و کف » پوشش سلولزی ، کنیتکس و رولکس

  • • تاسیسات و تجهیزات » عایق و ایزولاسیون » عایق حرارتی

  • • زمینه های مرتبط ساختمانی » انجمن های ساختمانی » انجمن توليد کنندگان مواد شميايي و افزودني هاي بتن

  • • خدمات ساخت و ساز » بتن وصنایع وابسته » بتن وصنایع وابسته