بازرگانی بهشتی


چسب سنگ و کاشی

1 انواع چسب جهت نصب اسلب های سنگ و سرامیک پورسلان در تمامسایزها جهت نصب در نما ، کف ، دیوار ، نصب روی کاشی یا سنگ موجود
2 سیستم تراز کننده اسلب ها
3 چسب با قابلیت عبور نور جهت نصب سنگ های مرمر روی شیشه
4 چسب نصب اسلب روی فریم آهنی و استیل
Beheshti Trading Company
Exclusive agent in IRAN
Tel: +98 21 88062991
Mobile : +98 9122593482
Telegram @ litokoloffice
محصولات :
چسب سنگ و کاشی

تلفن :
Tel: +98 21 88062991
Mobile : +98 9122593482
تلگرام :
Telegram @ litokoloffice

آخرین به روز رسانی : 1396/05/21 چاپ در شماره 314 پیام ساختمان ، مورخ 1396/05/21