هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

بیستون سازان


دال مجوف

طراحی دهانه های بالای 12 متر بدون نیاز به کابل و کشیدگی
حذف اکثر ستون های میانی و تامین پارکینگ بیشتر
کاهش محسوس میلگرد مصرفی سازه
حذف کامل تیرها از سازه

تلفن :
88561907

آخرین به روز رسانی : 1395/10/18 چاپ در شماره 287 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/18