هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

دژابسنگ


عایق رطوبتی و حرارتی رنگی

پوشش رنگی وعایق رطوبتی نمای ساختمان ها
عایق رطوبتی باغچه وفضای سبزبام
حمام وسرویس های بهداشتی،استخر،جکوزی ،مخازن و ...
محصولات :
پوشش رنگی وعایق رطوبتی نمای ساختمان ها - عایق رطوبتی باغچه وفضای سبز بام - حمام و سرویس های بهداشتی،استخر،جکوزی،مخازن و...

تلفن :
3و44604182 -021
آدرس :
تهران،پونک،بلوارمیرزابابایی پلاک 116،طبقه 4 واحد8

آخرین به روز رسانی : 1395/11/30 چاپ در شماره 293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

دژاب سنگ

عایق رنگی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/10/04

چاپ در شماره 285 پیام ساختمان ، مورخ 1395/10/04

مهندسی دژابسنگ

عایق . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/20

چاپ در شماره 277 پیام ساختمان ، مورخ 1395/08/08

مهندسی دژابسنگ

عایق . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/23

چاپ در شماره 275 پیام ساختمان ، مورخ 1395/07/24

مهندسی دژابسنگ

عایق . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/23

چاپ در شماره 273 پیام ساختمان ، مورخ 1395/07/10

مهندسی دژابسنگ

عایق . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/23

چاپ در شماره 271 پیام ساختمان ، مورخ 1395/06/27

مهندسی دژابسنگ

عایق . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/23

چاپ در شماره 269 پیام ساختمان ، مورخ 1395/06/13

مهندسی دژابسنگ

ایزولاسیون وپوشش های محافظتی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/24

چاپ در شماره 267 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/30

lمهندسی دژابسنگ

آببند کننده و محافظ نفوذگر سطوح . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/24

چاپ در شماره 265 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/16

مهندسی دژابسنگ

عایق . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/28

چاپ در شماره 263 پیام ساختمان ، مورخ 1395/05/02

دژاب سنگ

پوشش رنگی عایق حرارتی و رطوبتی . . .

آخرین به روز رسانی : 1395/09/06

چاپ در شماره 281 پیام ساختمان ، مورخ 1395/09/06