هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان


مسکن دادمان *سعادت آباد - عباس اناری*

54 متر ، 4 ساله، طبقه چهارم سند اداری 648 میلیون

تلفن :
حسینی 09120297833 88574222

آخرین به روز رسانی : 1396/04/03 چاپ در شماره 10307 پیام ساختمان ، مورخ 1396/04/03
  مسکن دادمان . . .

  آخرین به روز رسانی : 1396/03/20

  چاپ در شماره 10305 پیام ساختمان ، مورخ 1396/03/20

  سعادت آباد( علامه) . . .

  آخرین به روز رسانی : 1396/04/03

  چاپ در شماره 10307 پیام ساختمان ، مورخ 1396/04/03

  سعادت آباد(مروارید) . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  مسکن دادمان شهرک غرب (ویلائی) . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30

  شهرک غرب، درختی . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/16

  چاپ در شماره 10291 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/16

  مسکن دادمان سعادت آباد - میدان شهرداری . . .

  آخرین به روز رسانی : 1396/03/20

  چاپ در شماره 10305 پیام ساختمان ، مورخ 1396/03/20

  ونک (برج آفتاب) . . .

  آخرین به روز رسانی : 1396/03/06

  چاپ در شماره 10303 پیام ساختمان ، مورخ 1396/03/06

  مسکن دادمان شهرک غرب (ویلائی) . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/02

  چاپ در شماره 10289 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/02

  مسکن دادمان سعادت آباد (مروارید) . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/02

  چاپ در شماره 10289 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/02

  شهرک غرب (ویلائی) . . .

  آخرین به روز رسانی : 1395/11/30

  چاپ در شماره 10293 پیام ساختمان ، مورخ 1395/11/30